Om bolaget (NUSTAY)

Nustay

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,64 %
 • Utv. idag DKK
  +0,40 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  11,40
 • Högst
  11,40
 • Lägst
  10,30
 • Antal
  50 122
 • Tid
  16:59:59

Nustay

VD
Mathias Lundoe Nielsen
Ordförande
Lone Fønss Schrøder
Hemsida
www.nustay.com
Bransch
-
Börsvärde
200 427 315 DKK
Nustay
18 220 665 aktier
Totalt
18 220 665 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-29
Delårsrapport
2019-08-29
Delårsrapport
2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-30
Ordinarie utdelning Nustay
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: -
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-03-22
Nyintroduktion
 • Värdepapper: NUSTAY
 • Aktielista : Aktietorget CSE
 • Marknad: ATORGD
 • Introduktionspris: 16,00
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NUSTAY
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-