• Torsdag 27/2 kl 6:45 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (TNP PR F)

Tsakos Energy Navigation Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,04 %
 • Utv. idag USD
  +0,01 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  22,36
 • Högst
  22,77
 • Lägst
  22,36
 • Antal
  23 983
 • Tid
  22:00:05

Tsakos Energy Navigation

Tsakos Energy Navigation är ett rederibolag som äger och driver en tankflotta innehåller VLCC, suezmax, aframax, panamax och handymax tankfartyg som är lämpliga för transport av råolja, raffinerade petroleumprodukter och andra vätskor för oberoende bolags räkning. Bolagets verksamhet bedrivs globalt. Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Aten, Grekland.
VD
Nikolas P. Tsakos
Ordförande
Efstratios Arapoglou
Hemsida
https://www.t...
Bransch
Energi
Börsvärde
300 930 114 USD
Tsakos Energy Navigation Ltd
4 600 000 aktier
Tsakos Energy Navigation Ltd
89 612 701 aktier
Tsakos Energy Pref C
2 000 000 aktier
Tsakos Energy Navigation Ltd
6 000 000 aktier
Tsakos Energy Pref D
3 424 803 aktier
Totalt
89 612 701 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-01-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref C
 • Utdelning/aktie: 0,5547 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-24
 • Utdelningsdag: 2020-01-30
2020-01-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,5937 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-24
 • Utdelningsdag: 2020-01-30
2019-12-11
Bonusutdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-11
 • Utdelningsdag: 2019-12-18
2019-11-22
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref D
 • Utdelning/aktie: 0,5468 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-22
 • Utdelningsdag: 2019-11-29
2019-11-22
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,5781 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-22
 • Utdelningsdag: 2019-11-29
2019-10-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref C
 • Utdelning/aktie: 0,5547 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-24
 • Utdelningsdag: 2019-10-30
2019-10-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,5937 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-24
 • Utdelningsdag: 2019-10-30
2019-09-06
Delårsrapport
2019-08-22
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref D
 • Utdelning/aktie: 0,5468 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-22
 • Utdelningsdag: 2019-08-28
2019-08-22
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,5781 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-22
 • Utdelningsdag: 2019-08-28
2019-07-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref C
 • Utdelning/aktie: 0,5547 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-24
 • Utdelningsdag: 2019-07-30
2019-07-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,5937 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-24
 • Utdelningsdag: 2019-07-30
2019-06-06
Delårsrapport
2019-05-23
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-23
 • Utdelningsdag: 2019-05-30
2019-05-30
Bolagsstämma
2019-05-21
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref D
 • Utdelning/aktie: 0,5468 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-21
 • Utdelningsdag: 2019-05-28
2019-05-21
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,5781 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-21
 • Utdelningsdag: 2019-05-28
2019-04-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref C
 • Utdelning/aktie: 0,5547 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,5937 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,73 -6,15 0,60 2,55 13,04
ADS Crude Carriers 5,56 -6,56 -14,29 -15,56 12,87
Abraxas Petroleum Corp 4,01 -8,06 -25,74 -17,39 -83,72
Advantage Oil & Gas Ltd -1,86 -14,92 -0,47 -14,92 -5,80
Aemetis Inc -4,25 0,69 -7,05 -21,02 -16,24
Africa Energy Corp -7,58 -7,58 -3,17 5,17 27,08
Africa Energy Corp 0,23 -13,23 -5,87 1,88 18,96
Africa Oil 7,56 0,00 -9,86 1,59 7,56
Africa Oil 9,66 2,77 -5,85 6,39 15,57
Akastor 7,56 -2,71 0,56 -2,40 -34,60
Aker 0,18 -11,40 -15,08 -10,46 -30,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-0,02
Balanslikviditet
1,25
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
1,17
Ändring eget kapital %
0,00
Soliditet %
0,47
Ändring totalt kapital %
-0,05
Kapitalomsättningshast.
0,17
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,04
Rörelsemarginal %
-0,05
Kundfordringar oms. hast.
0,07
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-0,03