Om bolaget (FBM A)

FundedByMe Crowdfunding Sweden A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  3,00
 • Sälj
  3,98
 • Senast
  3,99
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:52:27

FundedByMe Crowdfunding Sweden

FundedByMe Crowdfunding Sweden är ett teknikbolag inriktade mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse tillväxtbolag runtom den globala marknaden. Kunderna tecknar sig online via ett löpande abonnemang, där de får möjligheten att investera i olika tillväxtbolag. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Daniel Daboczy
Ordförande
Johan Jörgensen
Hemsida
https://www.f...
Bransch
-
Börsvärde
20 819 395 SEK
FundedByMe Crowdfunding Sweden A
2 058 547 aktier
FundedByMe Crowdfunding Sweden B
3 355 444 aktier
Totalt
5 413 991 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-26
Extra bolagsstämma
2019-08-30
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-17
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,45
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-25
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 4,45
 • Handlas utan rätt: 2019-04-25
 • Tidsperiod: 2019-04-30 - 2019-05-17
 • Likviddag: -
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-04-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-URB
 • Noteringsperiod: 2019-04-30 - 2019-05-15
2019-04-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-BTUB
 • Noteringsperiod: 2019-04-30 - -
2019-03-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-MTF-B
 • Noteringsperiod: 2019-03-08 - -
2019-03-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-MTF-A
 • Noteringsperiod: 2019-03-08 - -
2019-03-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-B
 • Noteringsperiod: 2019-03-08 - -
2019-03-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-A
 • Noteringsperiod: 2019-03-08 - -
2019-03-08
Nyintroduktion
 • Värdepapper: FBM-MTF-B
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: -
2019-03-08
Nyintroduktion
 • Värdepapper: FBM-MTF-A
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-89,77
Räntabilitet eget kapital %
-0,33
Balanslikviditet
2,77
Räntabilitet totalt kapital %
-0,34
Kassalikviditet
2,77
Ändring eget kapital %
1,83
Soliditet %
0,89
Ändring totalt kapital %
0,62
Kapitalomsättningshast.
0,33
Bruttomarginal %
-0,03
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-0,90
Kundfordringar oms. hast.
0,37
Nettomarginal %
-1,04
Andel utdelad vinst %
0,00