Om bolaget (FBM A)

FundedByMe Crowdfunding Sweden A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,87 %
 • Utv. idag SEK
  +0,22 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,70
 • Högst
  2,70
 • Lägst
  2,70
 • Antal
  90
 • Tid
  17:29:30

FundedByMe Crowdfunding Sweden

FundedByMe Crowdfunding Sweden är ett teknikbolag inriktade mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse tillväxtbolag runtom den globala marknaden. Kunderna tecknar sig online via ett löpande abonnemang, där de får möjligheten att investera i olika tillväxtbolag. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Daniel Daboczy
Ordförande
Johan Jörgensen
Hemsida
https://www.f...
Bransch
-
Börsvärde
17 028 543 SEK
FundedByMe Crowdfunding Sweden B
4 841 386 aktier
FundedByMe Crowdfunding Sweden A
4 123 547 aktier
Totalt
8 964 933 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-28
Årsrapport
2020-05-13
Bolagsstämma
2019-09-09
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-TO1B
 • Noteringsperiod: 2019-09-09 - 2020-05-26

Tidigare händelser

2019-11-14
Extra bolagsstämma
2019-09-09
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,45
 • Handlas utan rätt: 2019-09-09
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-BTUB
 • Noteringsperiod: 2019-04-30 - 2019-09-05
2019-08-07
Delårsrapport
2019-06-17
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,45
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-25
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 4,45
 • Handlas utan rätt: 2019-04-25
 • Tidsperiod: 2019-04-30 - 2019-05-17
 • Likviddag: -
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-04-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-URB
 • Noteringsperiod: 2019-04-30 - 2019-05-15
2019-03-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-MTF-B
 • Noteringsperiod: 2019-03-08 - -
2019-03-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-MTF-A
 • Noteringsperiod: 2019-03-08 - -
2019-03-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-B
 • Noteringsperiod: 2019-03-08 - -
2019-03-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FBM-A
 • Noteringsperiod: 2019-03-08 - -
2019-03-08
Nyintroduktion
 • Värdepapper: FBM-MTF-B
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: -
2019-03-08
Nyintroduktion
 • Värdepapper: FBM-MTF-A
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Dabber AB 15,20 28,00
Svenska Handelsbanken 7,50 7,90
Aqurat FK AB 6,40 1,70
Ingmar Rentzhog 5,10 1,20
Namib Lost in Sweden AB 5,10 10,40
Skandinaviska Enskilda... 4,40 3,90
Öhman Bank 4,40 2,70
Swedbank 2,90 1,70
Danske Bank 2,40 1,70
Mangold Fondkommission 2,20 3,90
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-89,77
Räntabilitet eget kapital %
-33,00
Balanslikviditet
2,77
Räntabilitet totalt kapital %
-34,00
Kassalikviditet
2,77
Ändring eget kapital %
183,00
Soliditet %
89,00
Ändring totalt kapital %
0,62
Kapitalomsättningshast.
0,33
Bruttomarginal %
-3,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-90,00
Kundfordringar oms. hast.
0,37
Nettomarginal %
-104,00
Andel utdelad vinst %
0,00