Om bolaget (SWAV)

Shockwave Medical Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,16 %
 • Utv. idag USD
  -0,28 USD
 • Köp
  175,90
 • Sälj
  181,50
 • Senast
  177,70
 • Högst
  181,97
 • Lägst
  175,71
 • Antal
  210 685
 • Tid
  22:00:03

ShockWave Medical

ShockWave Medical är ett medicintekniskt företag som utvecklar och kommersialiserar intravaskulär litotripsy-teknik för att behandla förkalkad plack hos patienter med perifera kärl-, kranskärl- och hjärtklaffssjukdomar över hela världen. Försäljning görs till interventionella kardiologer, vaskulära kirurger och interventionsradiologer genom säljrepresentanter och försäljningschefer och distributörer.
VD
Douglas Godshall
Ordförande
Ray Larkin
Hemsida
https://ir.sh...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
6 226 285 374 USD
Shockwave Medical Inc
34 983 062 aktier
Totalt
34 983 062 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-06-25
Bolagsstämma
2021-05-10
Delårsrapport
2021-02-17
Årsrapport
2020-11-09
Delårsrapport
2020-08-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,65 -0,68 4,66 6,84 37,69
10X Genomics Inc -1,55 0,16 -5,98 -6,79 88,64
111 Inc -3,04 -12,45 -33,52 -51,44 -6,49
1Life Healthcare Inc -1,28 0,67 -18,30 -37,92 -12,96
22nd Century Group Inc 2,48 4,75 -28,66 -29,27 302,26
23andMe Holding Co. -5,20 -13,48 -31,28 - -
2cureX 1,10 8,42 1,98 -25,93 -16,13
4D Molecular Therapeutics Inc 0,04 2,48 4,53 -35,23 -
4D Pharma PLC 1,80 4,56 -10,75 -24,23 -
9 Meters Biopharma Inc -3,57 -4,42 -1,82 -12,20 119,55
908 Devices Inc. -2,66 -6,54 -21,99 -42,52 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-10
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-31,42
Balanslikviditet
695,98
Räntabilitet totalt kapital %
-26,17
Kassalikviditet
595,85
Ändring eget kapital %
14,90
Soliditet %
75,91
Ändring totalt kapital %
21,90
Kapitalomsättningshast.
31,40
Bruttomarginal %
72,50
Varulagrets oms. hast.
39,69
Rörelsemarginal %
-75,95
Kundfordringar oms. hast.
23,21
Nettomarginal %
-83,35
Andel utdelad vinst %
-