Om bolaget (TCRR)

TCR2 Therapeutics Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,75 %
 • Utv. idag USD
  -0,05 USD
 • Köp
  6,64
 • Sälj
  6,66
 • Senast
  6,66
 • Högst
  6,71
 • Lägst
  6,52
 • Antal
  254 634
 • Tid
  21:28:28

TCR2 Therapeutics

TCR2 Therapeutics är immunterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nya T-cellreceptorterapier för patienter som lider av cancer. Företagets ledande produktkandidater inkluderar preparat som är inriktade på mesotelinpositiva fasta tumörer, som initierades i klinisk fas I / II-studie för behandling av icke-småcellig lungcancer, äggstockscancer, malign pleural / peritoneal mesoteliom och kolangiokarcinom. TCR2 är verksamt i USA.
VD
Garry Menzel
Ordförande
Ansbert Gadicke
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
256 297 105 USD
TCR2 Therapeutics Inc
38 196 290 aktier
Totalt
38 196 290 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-22
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,90 -0,13 0,83 -2,22 31,70
10X Genomics Inc -3,33 -1,02 5,02 -10,83 12,28
111 Inc -3,58 -8,50 -16,20 -4,44 -21,92
1Life Healthcare Inc -2,20 -3,14 9,17 -19,95 -32,31
22nd Century Group Inc -4,05 -2,74 -7,19 -7,49 268,76
23andMe Holding Co. 2,26 19,71 40,02 47,82 -
2cureX -0,26 -3,51 8,62 -5,88 6,81
4D Molecular Therapeutics Inc -3,02 3,66 -1,49 32,55 -
4D Pharma PLC 1,75 -5,03 3,56 -23,27 -
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -1,53 -7,19 17,27 84,17
908 Devices Inc. -1,91 -5,08 -4,83 2,64 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-29,04
Balanslikviditet
2 664,46
Räntabilitet totalt kapital %
-27,20
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
47,43
Soliditet %
96,08
Ändring totalt kapital %
46,09
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-