Om bolaget (BNGO)

Bionano Genomics Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,68 %
 • Utv. idag USD
  +0,12 USD
 • Köp
  7,23
 • Sälj
  7,27
 • Senast
  7,25
 • Högst
  7,38
 • Lägst
  7,12
 • Antal
  8 897 262
 • Tid
  22:00:03

BioNano Genomics

BioNano Genomics är ett forskning och utveckling. Bolaget tillhandahåller en plattform för att analysera de långa segmenten av genomisk DNA och andra biomolekylers strukturella variationer. Bolaget erbjuder proprietära nanokanalchips, automatiserade bildhanteringsinstrument, integrerad primär- och sekundärprogramvara samt applikationsspecifika reagenser. BioNano Genomics är verksamma i USA.
VD
David Barker
Ordförande
Albert Luderer
Hemsida
https://ir.bi...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 988 197 762 USD
Bionano Genomics Inc
278 849 616 aktier
Totalt
278 794 489 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-10
Bolagsstämma
2021-05-13
Delårsrapport
2021-03-23
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
2020-08-07
Delårsrapport
2020-06-30
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 -1,35 -0,12 2,64 36,48
10X Genomics Inc 2,16 1,32 21,14 19,02 128,67
111 Inc 6,04 -2,34 -1,57 -39,03 37,40
1Life Healthcare Inc -0,11 3,26 5,50 -9,96 9,44
22nd Century Group Inc 1,11 2,71 -2,57 52,68 492,57
23Andme Holding Co 3,17 - - - -
2cureX 0,37 0,61 -19,80 -15,25 0,92
4D Molecular Therapeutics Inc 3,64 -2,06 -5,99 -38,10 -
4D Pharma PLC 6,39 1,50 -3,45 - -
9 Meters Biopharma Inc -2,17 -4,93 13,45 3,05 150,47
908 Devices Inc. -0,23 -4,59 3,44 -13,85 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-13
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
5 164,61
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
5 122,26
Ändring eget kapital %
-8 709,49
Soliditet %
94,25
Ändring totalt kapital %
1 914,77
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-