Om bolaget (OCCI)

OFS Credit Company Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,66 %
 • Utv. idag USD
  -0,38 USD
 • Köp
  13,90
 • Sälj
  14,47
 • Senast
  13,90
 • Högst
  14,09
 • Lägst
  13,80
 • Antal
  12 089
 • Tid
  16:08:09

OFS Credit Company

OFS Credit Company är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden fokuserar på att generera löpande intäkter och kapital appreciering genom aktieplaceringar i medelstora företag i USA.
VD
Bilal Rashid
Ordförande
Bilal Rashid
Hemsida
http://ofscre...
Bransch
Finans
Börsvärde
43 732 928 USD
OFS Credit Company Inc
3 062 530 aktier
Totalt
3 062 530 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-03-23
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,1734 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-23
 • Utdelningsdag: 2020-03-31
2020-04-22
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,1734 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-22
 • Utdelningsdag: 2020-04-30

Tidigare händelser

2020-01-23
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,17 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-23
 • Utdelningsdag: 2020-01-31
2019-12-23
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,17 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-23
 • Utdelningsdag: 2019-12-31
2019-11-21
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,17 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-21
 • Utdelningsdag: 2019-11-29
2019-10-23
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,167 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-23
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-09-20
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,167 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-20
 • Utdelningsdag: 2019-09-30
2019-08-22
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,167 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-22
 • Utdelningsdag: 2019-08-30
2019-08-20
Bolagsstämma
2019-07-23
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,167 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-23
 • Utdelningsdag: 2019-07-31
2019-06-20
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,167 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-20
 • Utdelningsdag: 2019-06-28
2019-05-23
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,167 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-23
 • Utdelningsdag: 2019-05-31
2019-04-22
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,167 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-22
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-03-21
Ordinarie utdelning OFS Credit Company Inc
 • Utdelning/aktie: 0,167 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: 2019-03-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -4,01 -12,06 -7,49 -4,77 5,08
1347 Property Insurance Holdings Inc -0,72 -1,61 -6,93 21,63 -5,16
180 Degree Capital Corp -0,49 -5,58 -7,31 -5,58 5,73
1st Constitution Bancorp -0,87 -8,31 -11,75 -5,16 2,66
1st Source Corp -3,15 -10,88 -13,64 -18,03 -11,44
360 Finance Inc -1,90 -8,19 -17,33 -15,24 -54,07
49 North Resources Inc 0,00 -12,50 -12,50 133,33 40,00
A-Mark Precious Metals Inc -2,54 3,13 16,71 -1,50 -26,65
ABG Sundal Collier Holding -2,23 -9,87 -11,90 0,72 -17,00
Aareal Bank AG -4,79 -17,63 -16,58 -12,16 -13,50
Aberdeen International Inc 0,00 16,67 -22,22 -12,50 -30,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-