Om bolaget (HALMEN)

Halmslätten

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  115,50
 • Högst
  115,50
 • Lägst
  115,50
 • Antal
  79
 • Tid
  17:29:43

Halmslätten Fastigh.

Halmslätten fastihgets AB är ett fastighetsbolag med inriktning mot logistikfastigheter. Företagets två fastigheter ligger i Halmstad och Umeå .

VD
Johan Åskogh
Ordförande
Stefan De Geer
Hemsida
www.halmslatt...
Bransch
-
Börsvärde
513 975 000 SEK
Halmslätten
4 450 000 aktier
Totalt
4 450 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-06-27
Ordinarie utdelning Halmslätten
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Halmslätten
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-12-27
Ordinarie utdelning Halmslätten
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07

Tidigare händelser

2019-04-24
Ordinarie utdelning Halmslätten
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2019-02-27
Delårsrapport
2019-02-27
Extra bolagsstämma
2019-01-17
Nyintroduktion
 • Värdepapper: HALMEN
 • Aktielista : AktieTorget
 • Marknad: ATORG
 • Introduktionspris: -
2019-01-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: HALMEN
 • Noteringsperiod: 2019-01-17 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 167 554 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 099 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 4 985 000
Summa anläggningstillgångar 1 103 985 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 63 569 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 456 862 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 663 046 000
Kortfristiga skulder 47 646 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
39,13
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
46,75
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1 089,82
Andel utdelad vinst %
-