Om bolaget (TSK)

Talisker Resources Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,72 %
 • Utv. idag CAD
  +0,005 CAD
 • Köp
  0,290
 • Sälj
  0,300
 • Senast
  0,295
 • Högst
  0,295
 • Lägst
  0,285
 • Antal
  170 100
 • Tid
  21:59:58

Talisker Resources

Talisker Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guldförnödenheter. Övriga produkter som tillverkas inkluderar silver. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot grossisthandeln. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
-
Ordförande
-
Hemsida
-
Bransch
-
Börsvärde
72 843 586 CAD
Talisker Resources Ltd
251 184 781 aktier
Totalt
251 184 781 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-24
Bolagsstämma
2020-11-05
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-