Om bolaget (SVG)

Silver Grail Resources Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,25 %
 • Utv. idag CAD
  +0,010 CAD
 • Köp
  0,170
 • Sälj
  0,175
 • Senast
  0,170
 • Högst
  0,170
 • Lägst
  0,160
 • Antal
  55 327
 • Tid
  21:59:58

Loncor Resources

Loncor Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av diverse mineraller. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot den industriella sektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den afrikanska marknaden, där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar.
VD
Arnold Kondrat
Ordförande
Peter Cowley
Hemsida
https://lonco...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
84 379 410 CAD
Silver Grail Resources Ltd
32 474 622 aktier
Loncor Resources Inc
123 724 174 aktier
Totalt
112 224 174 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-26
Bolagsstämma
2020-05-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,42 -1,33 0,92 4,03 12,78
5N Plus Inc 2,16 6,05 17,37 97,08 128,50
A.I.S Resources Ltd 0,00 6,67 0,00 14,29 100,00
Abacus Mining and Exploration Corp 0,00 11,11 25,00 7,14 15,38
Abcourt Mines Inc 0,00 0,00 16,00 -12,12 123,08
Aben Resources Ltd 7,69 0,00 -6,67 16,67 -12,50
AbraPlata Resource Corp -2,20 8,54 9,88 41,27 345,00
Academy Metals Inc 0,00 -4,76 -4,76 17,65 -33,33
Acadian Timber Corp 0,38 3,51 11,68 18,42 6,16
Adamera Minerals Corp -10,53 -5,56 0,00 21,43 142,86
AdvanSix Inc 0,29 -2,42 19,49 49,70 95,02
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-