Om bolaget (SOU)

Southern Energy Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,26 %
 • Utv. idag CAD
  -0,005 CAD
 • Köp
  0,090
 • Sälj
  0,095
 • Senast
  0,090
 • Högst
  0,095
 • Lägst
  0,090
 • Antal
  154 000
 • Tid
  19:26:13

Southern Energy

Southern Energy är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget arbetar idag med prospektering samt vidare utvinning av olja samt naturgas. Störst andel av råvarorna består lättare olja som vidare distribueras till större industriella aktörer runtom den globala marknaden. Verksamhet innehas på global nivå, med produktionsanläggningarna runtom den nordamerikanska marknaden.
VD
Thomas Fanning
Ordförande
Thomas Fanning
Hemsida
https://inves...
Bransch
Energi
Börsvärde
21 258 176 CAD
Southern Energy Corp
223 770 279 aktier
Totalt
223 770 279 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-07
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,59 -0,61 4,73 6,91 37,78
Abraxas Petroleum Corp -2,16 -1,31 -30,03 10,24 -45,23
Adams Resources & Energy Inc 0,98 -0,15 -4,16 0,53 23,06
Advantage Energy Ltd -2,02 -2,22 -3,96 48,77 199,38
Aemetis Inc 3,39 -2,57 -15,38 -48,11 715,52
Africa Energy Corp 0,00 -7,69 -7,69 -5,88 -39,24
Africa Energy Corp -0,89 -1,25 -6,77 -5,40 -36,81
Africa Oil 0,83 -1,61 2,52 1,67 8,93
Africa Oil 0,48 -0,95 3,08 2,95 16,97
Akastor -4,82 -6,07 -10,47 0,70 -1,72
Aker -0,08 4,91 4,25 6,52 78,73
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-