Om bolaget (RAYTL)

Raytelligence

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,10 %
 • Utv. idag SEK
  -0,16 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,00
 • Högst
  5,96
 • Lägst
  5,00
 • Antal
  22 124
 • Tid
  17:29:51

Raytelligence

Raytelligence är ett medicinteknikbolag. Bolaget är idag specialiserade inom analys och utläsning av hjärtfrekvenser och diverse rörelsemönster. Tekniken baseras på bolagets egenutvecklade plattform och utgår ifrån radarteknologi, där bolaget är inriktade mot att leverera produkter och tillhörande tjänster mot hälsovårdssektorn, samt industri. Huvudkontoret ligger i Halmstad.
VD
Per-Arne Viberg
Ordförande
Jonas Vikbladh
Hemsida
http://invest...
Bransch
-
Börsvärde
43 063 631 SEK
Raytelligence
8 215 543 aktier
Totalt
8 345 665 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-27
Delårsrapport
2019-04-23
Ordinarie utdelning Raytelligence
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-23
 • Utdelningsdag: -
2019-04-23
Delårsrapport
2019-04-18
Bolagsstämma
2019-02-19
Årsrapport
2018-12-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: RAYTL-MTF
 • Noteringsperiod: 2018-12-20 - -
2018-12-20
Nyintroduktion
 • Värdepapper: RAYTL-MTF
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: 7,05
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Swedish Adrenaline AB 56,80 56,80
Gunnar Nilssons Cancer... 5,40 5,40
URD Förvaltnings AB 2,10 2,10
Nils Berg 2,00 2,00
Contigo Förvaltnings AB 1,30 1,30
Jan Larsson 1,20 1,20
Klas Arvidson/Konkaron... 1,20 1,20
Mattias Hansson 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2019-02-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-26,00
Balanslikviditet
4,77
Räntabilitet totalt kapital %
-23,00
Kassalikviditet
4,77
Ändring eget kapital %
216,00
Soliditet %
89,00
Ändring totalt kapital %
1,65
Kapitalomsättningshast.
0,01
Bruttomarginal %
68,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-3 466,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-3 467,00
Andel utdelad vinst %
0,00