• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (RAYTL)

Raytelligence

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -14,04 %
 • Utv. idag SEK
  -0,49 SEK
 • Köp
  3,00
 • Sälj
  3,40
 • Senast
  3,00
 • Högst
  3,00
 • Lägst
  3,00
 • Antal
  100
 • Tid
  13:03:24

Raytelligence

VD
Per-Arne Viberg
Ordförande
Jonas Wikbladh
Hemsida
www.raytellig...
Bransch
-
Börsvärde
29 266 483 SEK
Raytelligence
8 385 812 aktier
Totalt
8 385 812 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-04-23
Ordinarie utdelning Raytelligence
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-23
 • Utdelningsdag: -
2019-04-18
Bolagsstämma
2018-12-20
Nyintroduktion
 • Värdepapper: RAYTL-MTF
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: 7,05
2018-12-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: RAYTL-MTF
 • Noteringsperiod: 2018-12-20 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-