Om bolaget (LIME)

Lime Technologies

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,81 %
 • Utv. idag SEK
  +18,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  328,00
 • Högst
  336,50
 • Lägst
  310,00
 • Antal
  75 080
 • Tid
  17:29:32

Lime Technologies

Lime Technologies är ett IT-bolag. Bolaget är inriktade mot att erbjuda egenutvecklade CRM-system. Produktportföljen består av olika mjukvaruprogram anpassade för kund- och säljorganisationer. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse tilläggsmoduler, konsulttjänster och teknisk support. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och mot kunder inom segmentet små- och medelstora företagskunder.
VD
Erik Syrén
Ordförande
Martin Henricson
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
4 117 879 110 SEK
Lime Technologies
13 283 481 aktier
Totalt
13 283 481 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-10-22
Delårsrapport
2020-07-17
Delårsrapport
2020-06-30
Ordinarie utdelning Lime Technologies
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-30
 • Utdelningsdag: 2020-07-06
2020-06-29
Bolagsstämma
2020-04-28
Delårsrapport
2020-02-13
Årsrapport
2019-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
01 Communique Laboratory Inc 1,32 -2,53 71,11 92,50 413,33
1911 Gold Corp 1,85 -16,67 -19,12 -12,70 111,54
21Vianet Group Inc -3,36 -0,75 17,06 7,76 198,13
24SevenOffice -1,50 3,14 9,44 27,92 138,07
3D Systems Corp -6,93 13,31 62,29 12,81 -11,55
48North Cannabis Corp -2,94 6,45 -8,33 -23,26 -72,95
8x8 Inc -0,12 1,14 12,00 0,96 -11,81
9F Inc -4,14 54,32 69,51 -30,15 -88,04
A10 Networks Inc 0,00 -2,18 5,75 -3,76 10,82
AAC Clyde Space 1,93 -4,60 2,83 -12,37 -38,84
Ägare Kapital % Röster %
Monterro 1 AB 10,10 10,10
Syringa Capital AB 10,10 10,10
Swedbank Robur 9,50 9,50
Aktiebolag Grenspecial... 8,70 8,70
Svolder 5,40 5,40
Cliens 4,60 4,60
Keel Capital 4,40 4,40
Berenberg Funds 3,20 3,20
Core Ny Teknik 2,80 2,80
LMK Venture Partners AB 2,40 2,40
Datum för årsredovisning
2020-10-22
Räntetäckningsgrad
2 411,07
Räntabilitet eget kapital %
80,55
Balanslikviditet
62,19
Räntabilitet totalt kapital %
20,84
Kassalikviditet
62,19
Ändring eget kapital %
59,96
Soliditet %
26,99
Ändring totalt kapital %
14,43
Kapitalomsättningshast.
97,27
Bruttomarginal %
44,44
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
22,35
Kundfordringar oms. hast.
15,28
Nettomarginal %
21,42
Andel utdelad vinst %
-