Om bolaget (LIME)

Lime Technologies

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,83 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  121,00
 • Högst
  123,00
 • Lägst
  118,00
 • Antal
  2 280
 • Tid
  17:29:55

Lime Technologies

Lime är en SaaS CRM leverantör på den nordiska marknaden. Affärsmodellen bygger på abonnemangsavtal och konsulttjänster för att anpassa produkten utifrån kundens behov. Lime grundades 1990 och huvudkontoret ligger i Lund och i september 2018 hade bolaget 224 anställda på sex kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

VD
Erik Syrén
Ordförande
Peter Larsson
Hemsida
www.lime-tech...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
1 594 017 720 SEK
Lime Technologies
13 283 481 aktier
Totalt
13 283 481 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-30
Ordinarie utdelning Lime Technologies
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-07
2019-04-29
Delårsrapport
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-12-06
Nyintroduktion
 • Värdepapper: LIME
 • Aktielista : Small Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: 72,00
2018-12-06
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LIME
 • Noteringsperiod: 2018-12-06 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-06
 • Vem: Martin Gren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,49 %
 • Röstandel: 7,49 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
ALLGON B 3,28 -2,65 24,23 51,03 4,01
Acconeer -1,95 1,01 -6,73 -15,19 -15,90
Addnode Group B -1,34 0,00 5,76 18,55 73,76
Advenica AB 1,27 -0,93 -9,60 -20,00 -74,70
Agillic 0,00 -1,95 -12,50 -11,58 -30,00
Alcadon Group -2,14 -2,49 -5,52 -4,20 -47,31
Anoto Group 1,02 -5,35 -14,66 -60,87 -73,60
Arbona A -5,17 -10,57 -9,09 -8,33 0,00
Arbona B 0,00 -2,80 -7,96 -18,11 18,18
Artificial Solutions Intern. 1,88 9,27 15,81 -49,81 -62,12
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,54
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,54
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
13,99
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
13,00
Kundfordringar oms. hast.
4,75
Nettomarginal %
9,93
Andel utdelad vinst %
51,43