Om bolaget (LIME)

Lime Technologies

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,02 %
 • Utv. idag SEK
  -3,80 SEK
 • Köp
  123,20
 • Sälj
  123,80
 • Senast
  122,20
 • Högst
  126,00
 • Lägst
  122,00
 • Antal
  350
 • Tid
  11:27:39

Lime Technologies

Lime Technologies är ett IT-bolag. Bolaget är inriktade mot att erbjuda egenutvecklade CRM-system. Produktportföljen består av olika mjukvaruprogram anpassade för kund- och säljorganisationer. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse tilläggsmoduler, konsulttjänster och teknisk support. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och mot kunder inom segmentet små- och medelstora företag. Huvudkontoret ligger i Lund.
VD
Erik Syrén
Ordförande
Peter Larsson
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 673 718 606 SEK
Lime Technologies
13 283 481 aktier
Totalt
13 283 481 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-04-30
Ordinarie utdelning Lime Technologies
 • Utdelning/aktie: 1 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-07
2019-04-29
Delårsrapport
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-12-06
Nyintroduktion
 • Värdepapper: LIME
 • Aktielista : Small Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: 72,00
2018-12-06
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LIME
 • Noteringsperiod: 2018-12-06 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-06
 • Vem: Martin Gren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,49 %
 • Röstandel: 7,49 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,27 -0,01 -3,88 -2,88 -5,38
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 -4,35 10,00 29,41
21Vianet Group Inc 2,93 -2,90 -1,54 -20,32 -24,03
24SevenOffice -0,33 -7,10 -0,66 7,50 115,00
2U Inc 5,12 8,93 -55,39 -56,52 -78,35
3D Systems Corp 2,34 -0,14 -20,02 -17,67 -65,70
58.com Inc 4,02 2,45 -4,13 -4,96 -22,47
5th Planet Games 2,61 -3,80 -18,62 -7,33 -70,98
8x8 Inc -0,36 -2,14 0,08 7,16 10,76
A10 Networks Inc -0,28 -1,68 -7,28 11,80 1,59
Ability Inc 2,46 -3,17 -26,24 -50,77 -85,81
Ägare Kapital % Röster %
Monterro 1 AB 30,00 30,00
Syringa Capital AB 10,00 10,00
Swedbank Robur 9,20 9,20
Aktiebolag Grenspecial... 7,50 7,50
LMK Venture Partners AB 3,40 3,40
Datum för årsredovisning
2019-02-12
Räntetäckningsgrad
18,10
Räntabilitet eget kapital %
84,00
Balanslikviditet
0,59
Räntabilitet totalt kapital %
11,00
Kassalikviditet
0,59
Ändring eget kapital %
-57,00
Soliditet %
14,00
Ändring totalt kapital %
0,05
Kapitalomsättningshast.
0,91
Bruttomarginal %
39,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
13,00
Kundfordringar oms. hast.
0,21
Nettomarginal %
12,00
Andel utdelad vinst %
51,00