Om bolaget (JETPAK)

Jetpak Top Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  43,00
 • Högst
  44,00
 • Lägst
  42,20
 • Antal
  1 608
 • Tid
  17:29:41

Jetpak Top Holding

Jetpak Top Holding AB är en leverantör av logistiska lösningar. Företaget är engagerade i tidskritiska tjänster som till exempel kurir och express leveranser. Företaget opererar huvudsakligen i norden men har även en närvaro i Baltikum, Benelux, Storbritannien och Polen.

VD
Kenneth Marx
Ordförande
John Dueholm
Hemsida
www.jetpak.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
515 990 583 SEK
Jetpak Top Holding
11 999 781 aktier
Totalt
11 999 781 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-06-04
Extra bolagsstämma
2019-08-15
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-14
Delårsrapport
2019-05-13
Delårsrapport
2019-04-30
Ordinarie utdelning Jetpak Top Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: -
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-12-05
Nyintroduktion
 • Värdepapper: JETPAK
 • Aktielista : SSE First North Premier
 • Marknad: StockholmsbörsenFN
 • Introduktionspris: 45,00
2018-12-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JETPAK
 • Noteringsperiod: 2018-12-05 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-05
 • Vem: Paradigm Capital Value Fund SICAV-sif
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,75 %
 • Röstandel: 11,75 %
2018-12-05
 • Vem: Paradigm Capital Value LP
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,76 %
 • Röstandel: 6,76 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
A.P. Møller - Mærsk A -2,15 -9,83 -17,71 -18,15 -23,26
A.P. Møller - Mærsk B -2,57 -9,80 -18,85 -18,52 -23,42
ABB Ltd -0,47 -2,90 -7,98 -5,21 -13,36
AF Gruppen 0,31 0,62 1,56 5,84 19,85
AKVA Group 0,00 2,24 7,99 6,41 0,00
Absolent Group 2,84 0,25 9,92 34,80 169,59
Addtech B -0,96 -0,96 14,38 32,02 35,20
Ages Industri B -2,16 -2,16 -6,21 3,66 -27,19
Alelion Energy Systems 2,85 0,31 -59,38 -55,60 -87,50
Alfa Laval -0,39 -3,14 -9,30 -2,16 -9,38
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
1,32
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,94
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,94
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
59,41
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
8,13
Kundfordringar oms. hast.
7,48
Nettomarginal %
1,65
Andel utdelad vinst %
0,00