Om bolaget (JETPAK)

Jetpak Top Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,43 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  46,35
 • Högst
  46,35
 • Lägst
  45,00
 • Antal
  370
 • Tid
  17:29:58

Jetpak Top Holding

Jetpak Top Holding är verksamma inom transportbranschen. Idag är bolaget inriktade mot att erbjuda tjänster för transport och logistik, med störst specialisering inom flygbaserade långdistansleveranser. Kunderna återfinns huvudsakligen bland företagskunder i olika branscher, men även bland privata aktörer. Störst verksamhet återfinns inom med nordiska marknadenr, med huvudkontor i Solna.
VD
Kenneth Marx
Ordförande
John Dueholm
Hemsida
https://jetpa...
Bransch
Industri
Börsvärde
553 789 893 SEK
Jetpak Top Holding
11 999 781 aktier
Totalt
11 999 781 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-06-04
Extra bolagsstämma
2019-05-13
Delårsrapport
2019-04-30
Ordinarie utdelning Jetpak Top Holding
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: -
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-12-05
Nyintroduktion
 • Värdepapper: JETPAK
 • Aktielista : SSE First North Premier
 • Marknad: StockholmsbörsenFN
 • Introduktionspris: 45,00
2018-12-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JETPAK
 • Noteringsperiod: 2018-12-05 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-05
 • Vem: Paradigm Capital Value Fund SICAV-sif
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,75 %
 • Röstandel: 11,75 %
2018-12-05
 • Vem: Paradigm Capital Value LP
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,76 %
 • Röstandel: 6,76 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,29 0,39 -4,14 -4,23 -5,16
2020 Bulkers 6,40 13,99 1,00 - -
3M Co 0,63 0,27 -5,83 -3,86 -20,61
51job Inc 4,21 15,89 -9,20 0,40 0,87
A. O. Smith Corp 0,76 2,44 6,95 6,27 -20,09
A.P. Møller - Mærsk A 2,91 7,53 -2,21 -6,67 -14,77
A.P. Møller - Mærsk B 2,11 7,21 -1,76 -6,51 -15,15
AAR Corp 0,26 4,18 0,55 37,01 -5,25
Aalberts NV 0,92 -1,67 -1,78 8,58 -6,18
Aallon Group Oyj 0,00 0,24 0,95 0,95 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 3,47 10,57 5,56 -1,81 -17,16
Ägare Kapital % Röster %
Polaris Private Equity... 9,10 9,10
Polaris Equity II K/S 7,90 7,90
Kenneth Marx 0,40 0,40
Peter Hallman 0,10 0,10
Rikard Lidén 0,10 0,10
Datum för årsredovisning
2019-02-14
Räntetäckningsgrad
1,32
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
0,94
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
0,94
Ändring eget kapital %
78,00
Soliditet %
59,00
Ändring totalt kapital %
0,04
Kapitalomsättningshast.
0,89
Bruttomarginal %
31,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
8,00
Kundfordringar oms. hast.
0,14
Nettomarginal %
2,00
Andel utdelad vinst %
0,00