Om bolaget (OMASP)

Oma Säästöpankki Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag EUR
  +0,00 EUR
 • Köp
  7,22
 • Sälj
  7,28
 • Senast
  7,22
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:00:00

Oma Säästöpankki

Oma Säästöpankki bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Verksamhet återfinns huvudsakligen inom Finland, med störst inriktning mot privatrådgivning.
VD
Pasi Sydänlammi
Ordförande
Jarmo Partanen
Hemsida
https://sijoi...
Bransch
Finans
Börsvärde
213 688 174 EUR
Oma Säästöpankki Oyj
29 596 700 aktier
Totalt
29 596 700 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-08
Delårsrapport
2019-05-09
Delårsrapport
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-04-02
Ordinarie utdelning Oma Säästöpankki Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,14 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-02
 • Utdelningsdag: 2019-04-10
2019-02-20
Årsrapport
2018-12-04
Listbyte
 • Värdepapper: Oma Säästöpankki Oyj
 • Avnoteras från: Prelist Helsinki
 • Avnoteras: 2018-12-03
 • Noteras på: Mid Cap Helsinki
 • Noteras: 2018-12-04
2018-11-30
Nyintroduktion
 • Värdepapper: OMASP
 • Aktielista : Prelist Helsinki
 • Marknad: Helsingforsbörsen
 • Introduktionspris: 7,00
2018-11-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: OMASP
 • Noteringsperiod: 2018-11-30 - -
2018-11-05
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,31 0,02 -3,85 -2,85 -5,35
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,00 -5,35 -0,58 -10,47 -27,75
180 Degree Capital Corp -0,93 12,04 8,08 8,63 -7,36
1st Constitution Bancorp -1,49 -0,64 -5,81 -9,48 -22,91
1st Source Corp -0,15 0,82 0,80 -1,86 -20,40
360 Finance Inc -1,81 2,59 -8,21 -37,29 -
A-Mark Precious Metals Inc 0,43 -2,49 16,52 11,01 8,54
ABG Sundal Collier Holding 3,56 -1,47 -9,35 -10,80 -42,33
ABN Amro Bank NV -1,06 0,15 -14,67 -14,66 -28,20
Aareal Bank AG -0,61 0,82 10,43 -9,04 -27,02
Aberdeen International Inc 10,00 10,00 22,22 0,00 -47,62
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-20
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
20,00
Soliditet %
10,00
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
0,03
Bruttomarginal %
79,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
33,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
33,00
Andel utdelad vinst %
21,00