Om bolaget (OMASP)

Oma Säästöpankki Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,28 %
 • Utv. idag EUR
  -0,02 EUR
 • Köp
  7,26
 • Sälj
  7,34
 • Senast
  7,22
 • Högst
  7,24
 • Lägst
  7,22
 • Antal
  238
 • Tid
  10:17:37

Oma Savings Bank

VD
Pasi Sydänlammi
Ordförande
Jarmo Partanen
Hemsida
www.omasp.fi
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
214 280 108 EUR
Oma Säästöpankki Oyj
29 596 700 aktier
Totalt
29 596 700 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-08
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-30
Ordinarie utdelning Oma Säästöpankki Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,14 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-09
Delårsrapport
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-19
Årsrapport
2018-12-04
Listbyte
 • Värdepapper: Oma Säästöpankki Oyj
 • Avnoteras från: Prelist Helsinki
 • Avnoteras: 2018-12-03
 • Noteras på: Mid Cap Helsinki
 • Noteras: 2018-12-04
2018-11-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: OMASP
 • Noteringsperiod: 2018-11-30 - -
2018-11-30
Nyintroduktion
 • Värdepapper: OMASP
 • Aktielista : Prelist Helsinki
 • Marknad: Helsingforsbörsen
 • Introduktionspris: 7,00
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,30 0,30 -4,35 0,58 -1,62
ABG Sundal Collier Holding -0,92 0,13 -13,25 -8,28 -38,58
ALM Equity 0,00 -2,50 1,56 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,00 0,20 0,82 0,82 -8,60
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -0,94 3,96 29,63
Aega 0,00 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme -2,66 -1,71 -9,46 -2,67 -45,23
Akelius Residential Pref -0,29 0,29 -0,86 -0,72 0,15
Aker 0,09 5,65 -17,98 -14,02 -10,53
Aktia Bank Abp -0,60 -0,12 -7,67 -8,08 -4,92
Alm. Brand 0,33 -0,90 -7,02 7,78 -10,61
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,00
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,00
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
9,96
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
32,88
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
26,60
Andel utdelad vinst %
20,51