Om bolaget (ADVT)

Adverty

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,68 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  16,90
 • Högst
  17,00
 • Lägst
  16,30
 • Antal
  1 397
 • Tid
  17:29:38

Adverty

Adverty utvecklar en plattform för automatiserade annonser i Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR)och mobiltelefoner. Genom plattformen kan företag marknadsföra sig med reklam i VR och AR. Adverty grundades 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Niklas Bakos
Ordförande
Joachim Roos
Hemsida
https://adver...
Bransch
-
Börsvärde
197 658 445 SEK
Adverty
12 126 285 aktier
Totalt
12 126 285 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-31
Delårsrapport
2020-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-30
Delårsrapport
2019-06-26
Bolagsstämma
2019-05-17
Delårsrapport
2019-05-16
Ordinarie utdelning Adverty
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-30
Delårsrapport
2018-11-29
Nyintroduktion
 • Värdepapper: ADVT-MTF
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: 7,50
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ADVT-MTF
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Recibir Invest AB (Nic... 28,30 28,30
Niklas Bakos 27,50 27,50
Louer Invest AB (Pontu... 9,10 9,10
Mangold Fondkommission AB 5,70 5,70
Nordic XR Startups Oy 3,70 3,70
Phil Townend 2,70 2,70
Dabber AB 2,20 2,20
Jonas Örtegren 2,10 2,10
Mikael Arvhammar 1,70 1,70
Joakim Öhrner 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2019-08-30
Räntetäckningsgrad
-307,81
Räntabilitet eget kapital %
-248,00
Balanslikviditet
4,76
Räntabilitet totalt kapital %
-53,00
Kassalikviditet
4,75
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
21,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,01
Bruttomarginal %
-130,00
Varulagrets oms. hast.
0,06
Rörelsemarginal %
-4 620,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-4 633,00
Andel utdelad vinst %
-