Om bolaget (ADVT)

Adverty

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  9,18
 • Högst
  9,18
 • Lägst
  8,80
 • Antal
  5 268
 • Tid
  17:29:39

Adverty

Adverty utvecklar en plattform för automatiserade annonser i Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR)och mobiltelefoner. Genom plattformen kan företag marknadsföra sig med reklam i VR och AR. Adverty grundades 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Niklas Bakos
Ordförande
Henrik Sundewall
Hemsida
https://www.a...
Bransch
-
Börsvärde
111 319 296 SEK
Adverty
12 126 285 aktier
Totalt
12 126 285 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-06-26
Bolagsstämma
2019-05-17
Delårsrapport
2019-05-16
Ordinarie utdelning Adverty
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-30
Delårsrapport
2018-11-29
Nyintroduktion
 • Värdepapper: ADVT-MTF
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: 7,50
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ADVT-MTF
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-15
Räntetäckningsgrad
-463,56
Räntabilitet eget kapital %
-1,11
Balanslikviditet
3,58
Räntabilitet totalt kapital %
-0,84
Kassalikviditet
3,58
Ändring eget kapital %
3,09
Soliditet %
0,77
Ändring totalt kapital %
2,91
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-57,85
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-185,41
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-181,80
Andel utdelad vinst %
0,00