Om bolaget (ZORDIX B)

Zordix B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,10
 • Högst
  3,26
 • Lägst
  3,00
 • Antal
  10 832
 • Tid
  17:29:38

Zordix

VD
Matti Larsson
Ordförande
Malin Jonsson
Hemsida
www.zordix.com
Bransch
-
Börsvärde
40 457 625 SEK
Zordix B
11 050 847 aktier
Totalt
11 050 847 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-03
Ordinarie utdelning Zordix B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: -
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-23
Nyintroduktion
 • Värdepapper: ZORDIX-B
 • Aktielista : NGM Nordic MTF Stockholm
 • Marknad: NOROTC
 • Introduktionspris: 5,90
2018-11-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZORDIX-B
 • Noteringsperiod: 2018-11-23 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-