Om bolaget (NYF)

Nyfosa

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,06 %
 • Utv. idag SEK
  +0,65 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  61,75
 • Högst
  61,90
 • Lägst
  61,10
 • Antal
  279 092
 • Tid
  17:29:30

Nyfosa

Nyfosa AB är ett transaktionsbaserat och opportunistiskt fastighetsbolag där affärsverksamheten är i fokus. Bolaget förvärvar, förvaltar, förbättrar och säljer fastigheter i hela Sverige. Fastighetsbeståndet är uppdelad i kategorierna Kontor, Logistik / Lager och Övrigt.

VD
Jens Engwall
Ordförande
Johan Ericsson
Hemsida
www.nyfosa.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
10 248 196 013 SEK
Nyfosa
167 728 249 aktier
Totalt
167 728 249 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-15
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Nyfosa
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NYF
 • Noteringsperiod: 2018-11-19 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-04
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 270 000
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %
2018-09-30
 • Vem: Handelbanken fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-09-30
 • Vem: CBNY-Norges Bank
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-09-30
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 3,80 %
2018-09-30
 • Vem: BNY Mellon NA (Former Mellon), W9
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-09-30
 • Vem: SEB Investment Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,10 %
 • Röstandel: 3,10 %
2018-09-30
 • Vem: JPM Chase NA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,20 %
 • Röstandel: 3,20 %
2018-09-30
 • Vem: Länsförsäkringar fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2018-09-30
 • Vem: Kåpan Pensioner Försäkringsförening
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,20 %
 • Röstandel: 5,20 %
2018-09-30
 • Vem: State Street Bank and Trust Co. W9
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,10 %
 • Röstandel: 7,10 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ABG Sundal Collier Holding -0,40 -1,06 -14,84 -9,14 -38,04
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,82 0,41 0,62 1,03 -4,85
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 2,01 -1,45 -7,08 -1,21 -42,84
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,43 -0,86 0,58
Aker 0,48 -3,38 -20,76 -17,68 -11,03
Aktia Bank Abp -0,49 -4,49 -8,49 -10,62 -6,05
Alm. Brand 0,00 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Ägare Kapital % Röster %
State Street Bank and... 7,10 7,10
Swedbank Robur fonder 5,30 5,30
Kåpan Pensioner Försäk... 5,20 5,20
Länsförsäkringar fondf... 4,90 4,90
Fjärde AP-fonden 3,80 3,80
BNY Mellon NA (Former... 3,30 3,30
JPM Chase NA 3,20 3,20
SEB Investment Management 3,10 3,10
CBNY-Norges Bank 2,80 2,80
Handelbanken fonder 2,80 2,80
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,21
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,21
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
48,31
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
98,59
Kundfordringar oms. hast.
16,63
Nettomarginal %
151,79
Andel utdelad vinst %
0,00