Om bolaget (NYF)

Nyfosa

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,49 %
 • Utv. idag SEK
  +0,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  61,90
 • Högst
  62,40
 • Lägst
  61,70
 • Antal
  169 096
 • Tid
  17:29:42

Nyfosa

Nyfosa är ett fastighetsbolag. Idag inriktar sig bolaget mot att förvärva kommersiella fastigheter, huvudsakligen bestående av kontor, logistik/lager, samt övriga fastigheter. Störst verksamhet återfinns i mindre tillväxtkommuner och transportknutpunkter runtom i landet. Bolaget kom till via en avknoppning från Hemfosa och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Jens Engwall
Ordförande
Johan Ericsson
Hemsida
https://nyfos...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
10 332 060 138 SEK
Nyfosa
167 728 249 aktier
Totalt
167 728 249 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2020-02-13
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-04-23
Bolagsstämma
2020-07-13
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-15
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Nyfosa
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-09
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NYF
 • Noteringsperiod: 2018-11-19 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-04
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 270 000
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %
2018-09-30
 • Vem: BNY Mellon NA (Former Mellon), W9
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-09-30
 • Vem: CBNY-Norges Bank
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-09-30
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 3,80 %
2018-09-30
 • Vem: Handelbanken fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-09-30
 • Vem: JPM Chase NA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,20 %
 • Röstandel: 3,20 %
2018-09-30
 • Vem: Länsförsäkringar fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-09-30
 • Vem: Kåpan Pensioner Försäkringsförening
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,20 %
 • Röstandel: 5,20 %
2018-09-30
 • Vem: SEB Investment Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,10 %
 • Röstandel: 3,10 %
2018-09-30
 • Vem: State Street Bank and Trust Co. W9
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,10 %
 • Röstandel: 7,10 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 3,19 -3,59 -3,27 -6,08
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,35 -1,41 -4,60 -3,15 -18,78
AGNC Investment Corp -1,91 -1,49 -9,30 -6,80 -17,62
Acadia Realty Trust 0,40 0,47 2,57 -3,26 -3,02
Acrinova -0,56 -4,55 -10,53 -2,62 14,42
Adapteo -1,83 -2,73 -10,83 - -
Aedifica SA 1,78 3,55 9,70 25,92 27,42
Agat Ejendomme -4,23 -7,85 -18,51 -21,53 -50,62
Agree Realty Corp -0,06 0,36 14,54 6,92 28,07
Akelius Residential Pref 0,14 -0,29 -1,55 1,60 0,58
Alexander & Baldwin Inc 1,05 3,72 3,53 -1,57 -2,45
Ägare Kapital % Röster %
Länsförsäkringar fondf... 8,70 8,70
Swedbank Robur Fonder 7,20 7,20
Kåpan Pensioner Försäk... 5,20 5,20
ICA-handlarnas Förbund 4,50 4,50
CBNY-Norges Bank 3,40 3,40
Vanguard 3,30 3,30
SEB Fonder 3,20 3,20
Fjärde AP-fonden 3,10 3,10
AB Sagax 2,80 2,80
Handelsbanken fonder 2,80 2,80
Datum för årsredovisning
2019-07-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,00
Balanslikviditet
3,35
Räntabilitet totalt kapital %
8,00
Kassalikviditet
3,35
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
48,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
68,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
61,00
Kundfordringar oms. hast.
0,06
Nettomarginal %
120,00
Andel utdelad vinst %
-