Om bolaget (TLSA)

Tiziana Life Sciences PLC

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,90 %
 • Utv. idag USD
  +0,08 USD
 • Köp
  2,10
 • Sälj
  2,15
 • Senast
  2,13
 • Högst
  2,23
 • Lägst
  2,00
 • Antal
  1 250 375
 • Tid
  22:00:02

Tiziana Life Sciences

Tiziana Life Sciences är ett brittiskt bioteknikföretag i klinisk fas som fokuserar på forskning och utveckling av diagnostik för att behandla sjukdomar inom onkologi och immunologi. Företagets produktpipline innehåller en human anti-CD3 monklonal antikropp för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, såsom alkoholfri steatohepatit, Crohns sjukdom, multipel skleros, typ 1-diabetes, inflammatoriska tarmsjukdomar, psoriasis och reumatoid artrit.
VD
Kunwar Shailubhai
Ordförande
Gabriele Cerrone
Hemsida
http://www.ti...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 035 362 USD
Tiziana Life Sciences PLC
505 055 aktier
Totalt
505 055 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-25
Bolagsstämma
2020-09-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,60 -0,74 4,22 6,90 38,81
10X Genomics Inc -0,48 2,15 -3,44 -7,24 86,34
111 Inc -2,64 -2,97 -35,98 -52,73 -8,11
1Life Healthcare Inc 0,11 1,77 -17,44 -37,85 -8,80
22nd Century Group Inc -3,03 3,23 -23,81 -31,62 299,63
23andMe Holding Co. -2,12 -8,29 -28,57 - -
2cureX 0,37 6,93 -2,27 -26,47 -23,19
4D Molecular Therapeutics Inc -1,19 2,51 3,28 -36,00 -
4D Pharma PLC 2,18 6,61 -6,29 -22,58 -
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -2,70 -1,82 -12,20 129,51
908 Devices Inc. 2,69 -1,45 -15,84 -40,97 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-06-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
20,47
Räntabilitet totalt kapital %
-421,03
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-1 162,43
Soliditet %
-231,88
Ändring totalt kapital %
-65,64
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-