Om bolaget (COMINT)

Comintelli

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,70
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:53

Comintelli

Comintelli AB är ett svenskt mjukvaruföretag som säljer en SaaS för omvärldsbevakning och analys som kallas för Intelligence2day. Företaget grundades 1999.

VD
Jesper Martell
Ordförande
Per Hjortblad
Hemsida
www.comintell...
Bransch
-
Börsvärde
35 203 000 SEK
Comintelli
7 490 000 aktier
Totalt
7 490 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-16
Delårsrapport
2019-05-06
Ordinarie utdelning Comintelli
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: -
2019-05-03
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-26
Delårsrapport
2018-11-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: COMINT
 • Noteringsperiod: 2018-11-19 - -
2018-11-19
Nyintroduktion
 • Värdepapper: COMINT
 • Aktielista : AktieTorget
 • Marknad: ATORG
 • Introduktionspris: 6,90
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
2,05
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
4,18
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
4,18
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
69,17
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
10,79
Kundfordringar oms. hast.
3,01
Nettomarginal %
7,94
Andel utdelad vinst %
0,00