Om bolaget (RUSH)

Rush Factory Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,58 %
 • Utv. idag EUR
  +0,06 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,86
 • Högst
  3,86
 • Lägst
  3,86
 • Antal
  8
 • Tid
  17:29:33

Rush Factory

VD
Markus Niemelä
Ordförande
Juhani Salo
Hemsida
www.rushfacto...
Bransch
-
Börsvärde
8 943 292 EUR
Rush Factory Oyj
2 353 498 aktier
Totalt
2 353 498 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-07
Ordinarie utdelning Rush Factory Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: -
2019-05-06
Bolagsstämma
2018-11-16
Nyintroduktion
 • Värdepapper: RUSH
 • Aktielista : HEX First North inkl TR
 • Marknad: HelsingforsbörsenFN
 • Introduktionspris: -
2018-11-16
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: RUSH
 • Noteringsperiod: 2018-11-16 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-