Om bolaget (VAPO)

Vapotherm Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,82 %
 • Utv. idag USD
  -0,48 USD
 • Köp
  25,04
 • Sälj
  27,96
 • Senast
  25,92
 • Högst
  26,64
 • Lägst
  25,54
 • Antal
  217 796
 • Tid
  22:00:09

Vapotherm

Vapotherm är ett medicintekniskt företag som designar och utvecklar andningsapparater för behandling av kroniskt lungsjuka patienter och patienter med akuta andningsproblem. Företaget har utvecklat teknik för att leverera uppvärmd, fuktad och syresatt i hög hastighet för patienter genom ett litet neutralt gränssnitt till andningen genom näsan. Vapotherm är verksamma i hela världen.
VD
Joe Army
Ordförande
James Liken
Hemsida
http://invest...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
684 066 108 USD
Vapotherm Inc
25 911 595 aktier
Totalt
25 911 595 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-22
Bolagsstämma
2021-05-05
Delårsrapport
2021-02-24
Årsrapport
2020-11-04
Delårsrapport
2020-08-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,60 -0,74 4,22 6,90 38,81
10X Genomics Inc -0,48 2,15 -3,44 -7,24 86,34
111 Inc -2,64 -2,97 -35,98 -52,73 -8,11
1Life Healthcare Inc 0,11 1,77 -17,44 -37,85 -8,80
22nd Century Group Inc -3,03 3,23 -23,81 -31,62 299,63
23andMe Holding Co. -2,12 -8,29 -28,57 - -
2cureX 0,37 6,93 -2,27 -26,47 -23,19
4D Molecular Therapeutics Inc -1,19 2,51 3,28 -36,00 -
4D Pharma PLC 2,18 6,61 -6,29 -22,58 -
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -2,70 -1,82 -12,20 129,51
908 Devices Inc. 2,69 -1,45 -15,84 -40,97 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-37,76
Balanslikviditet
386,13
Räntabilitet totalt kapital %
-23,88
Kassalikviditet
338,79
Ändring eget kapital %
111,96
Soliditet %
52,82
Ändring totalt kapital %
92,74
Kapitalomsättningshast.
58,30
Bruttomarginal %
50,14
Varulagrets oms. hast.
15,81
Rörelsemarginal %
-34,21
Kundfordringar oms. hast.
18,68
Nettomarginal %
-40,96
Andel utdelad vinst %
-