Om bolaget (JETTY)

Jetty

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -10,70 %
 • Utv. idag SEK
  -0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,67
 • Högst
  1,90
 • Lägst
  1,60
 • Antal
  76 073
 • Tid
  17:29:31

Jetty

Jetty utvecklar och säljer ett affärssystem för Event Management. Jetty är ett så kallat SaaS, software-as-a-service-system, som används för att planera och genomföra kunders verksamhet inom event. Målgrupp för bolagets produkt är exempelvis festivaler, idrottsevenemang och mötes- och konferensanläggningar. Bolaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Dan Sonesson
Ordförande
Magnus Uppsäll
Hemsida
http://jetty....
Bransch
Teknik
Börsvärde
24 064 136 SEK
Jetty
12 868 522 aktier
Totalt
12 868 522 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-29
Delårsrapport
2019-06-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JETTY-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-24 - 2019-07-26
2019-06-18
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-18
 • Tidsperiod: 2019-06-24 - 2019-07-08
 • Likviddag: -
2019-06-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JETTY-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-24 - 2019-07-04
2019-05-16
Ordinarie utdelning Jetty
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-05-15
Delårsrapport
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JETTY
 • Noteringsperiod: 2018-11-12 - -
2018-11-12
Nyintroduktion
 • Värdepapper: JETTY
 • Aktielista : AktieTorget
 • Marknad: ATORG
 • Introduktionspris: 5,75
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,42 2,89 1,69 4,95 8,33
01 Communique Laboratory Inc 0,00 11,76 -5,00 -13,64 0,00
10X Genomics Inc 5,08 5,58 -10,03 - -
21Vianet Group Inc -2,74 18,50 -1,39 17,52 -14,37
24SevenOffice -1,56 21,15 20,69 1,94 112,84
3D Systems Corp 1,75 4,23 -6,00 -8,95 -55,18
58.Com Inc 1,16 4,04 -8,85 -11,05 -22,20
5th Planet Games -10,00 -23,21 -25,00 -50,44 -79,17
8x8 Inc -0,21 -1,63 -18,46 -21,74 1,21
9F Inc -0,17 1,28 5,31 - -
A10 Networks Inc -0,46 4,36 -16,43 -15,00 7,31
Ägare Kapital % Röster %
Magnus Uppsäll 30,95 30,95
Nordnet Pensionsförsäk... 28,25 28,25
Swace Digital AB 13,11 13,11
Lisa Nilsson 9,01 9,01
Dan Sonesson 6,21 6,21
Andrés Westerberg 5,24 5,24
Annika Andersson 2,36 2,36
Nils Anders Gunnarsson 2,10 2,10
Erik Mattias Forslin 1,27 1,27
Leif Uppsäll 1,18 1,18
Datum för årsredovisning
2019-08-29
Räntetäckningsgrad
-153,96
Räntabilitet eget kapital %
933,00
Balanslikviditet
0,40
Räntabilitet totalt kapital %
-593,00
Kassalikviditet
0,40
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-63,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,89
Bruttomarginal %
98,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-664,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-668,00
Andel utdelad vinst %
-