Om bolaget (JETTY)

Jetty

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  1,125
 • Sälj
  1,190
 • Senast
  1,160
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:45:00

Jetty

Jetty utvecklar och säljer ett affärssystem för Event Management. Jetty är ett så kallat SaaS, software-as-a-service-system, som används för att planera och genomföra kunders verksamhet inom event. Målgrupp för bolagets produkt är exempelvis festivaler, idrottsevenemang och mötes- och konferensanläggningar. Bolaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Dan Sonesson
Ordförande
Magnus Uppsäll
Hemsida
http://jetty....
Bransch
Teknik
Börsvärde
14 927 485 SEK
Jetty
6 434 261 aktier
Totalt
6 434 261 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-18
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-18
 • Tidsperiod: 2019-06-24 - 2019-07-08
 • Likviddag: -
2019-06-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JETTY-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-24 - 2019-07-04
2019-06-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JETTY-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-24 - -
2019-05-16
Ordinarie utdelning Jetty
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-05-15
Delårsrapport
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: JETTY
 • Noteringsperiod: 2018-11-12 - -
2018-11-12
Nyintroduktion
 • Värdepapper: JETTY
 • Aktielista : AktieTorget
 • Marknad: ATORG
 • Introduktionspris: 5,75
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 0,12 2,72 -0,89 5,16
24SevenOffice 0,00 -3,61 0,00 21,21 150,00
5th Planet Games 0,00 4,58 -5,65 -3,56 -66,09
Absolicon 0,00 12,76 31,85 112,34 0,93
Acconeer 0,00 -3,51 -0,20 -6,26 -8,85
Acosense 0,00 6,67 -12,73 -41,94 -67,86
Addnode Group B 0,00 -8,77 -10,51 0,72 51,73
Adevinta ser. A 0,00 0,21 -1,64 11,63 -
Adevinta ser. B 0,00 1,16 1,05 15,57 -
Admicom Oyj 0,00 3,45 14,29 30,79 215,79
Advenica AB 0,00 13,02 17,54 14,03 -58,92
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-28
Räntetäckningsgrad
-165,74
Räntabilitet eget kapital %
-2,87
Balanslikviditet
3,80
Räntabilitet totalt kapital %
-1,62
Kassalikviditet
3,80
Ändring eget kapital %
2,11
Soliditet %
0,56
Ändring totalt kapital %
0,95
Kapitalomsättningshast.
0,18
Bruttomarginal %
-5,82
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-9,01
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-9,07
Andel utdelad vinst %
0,00