Om bolaget (SCOL)

Scandion Oncology

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,98 %
 • Utv. idag SEK
  -0,29 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,00
 • Högst
  7,29
 • Lägst
  6,96
 • Antal
  81 794
 • Tid
  17:29:58

Scandion Oncology

Scandion är ett bioteknikbolag som grundades 2017. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner. Bolagets ledande läkemnedelskandidat, SCO-101, har i prekliniska studier visat sig förbättra effekten av viss standardcancerbehandling. Bolaget har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Nils Brünner
Ordförande
Jørgen Bardenfleth
Hemsida
http://scandi...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
138 890 836 SEK
Scandion Oncology
11 907 651 aktier
Totalt
11 907 651 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-11-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-13
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:5
 • Betalt/aktie: 4,10
 • Handlas utan rätt: 2019-06-13
 • Tidsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-09
 • Likviddag: -
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SCOL-UR
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-05
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SCOL-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - -
2019-06-11
Extra bolagsstämma
2019-05-31
Ordinarie utdelning Scandion Oncology
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-31
 • Utdelningsdag: -
2019-05-29
Bolagsstämma
2019-05-27
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-18
Delårsrapport
2018-11-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SCOL
 • Noteringsperiod: 2018-11-08 - -
2018-11-08
Nyintroduktion
 • Värdepapper: SCOL
 • Aktielista : AktieTorget
 • Marknad: ATORG
 • Introduktionspris: 5,85
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-14
 • Vem: Danica Pension Försäkrings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -
2019-01-14
 • Vem: BWG Invest Sarl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -
2019-01-14
 • Vem: Gunnar Nordvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -
2019-01-14
 • Vem: Johan Lundkvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -
2019-01-14
 • Vem: Johan Sandin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -
2019-01-14
 • Vem: Magnus Halldin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -
2019-01-14
 • Vem: Peter Thelin (inklusive närstående)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -
2019-01-14
 • Vem: Stiftelsen AlzeCure (genom AlzeCure Discovery AB)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -
2019-01-14
 • Vem: Pontus Forsell
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -
2019-01-14
 • Vem: Thomas Pollare (direkt och via bolag)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: -

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,29 -2,97 -2,17 -5,59 -0,44
2cureX -2,68 6,86 6,86 3,48 101,11
A1M Pharma 6,05 1,79 115,09 147,51 -41,29
ADDvise Group A -2,48 0,85 2,61 -41,58 -41,00
ADDvise Group B 0,00 1,27 0,63 6,67 -38,46
Acarix 0,00 -1,09 13,47 20,05 -18,75
AcouSort 0,00 -6,79 1,25 -7,95 -2,76
Active Biotech -0,32 -1,26 2,44 -5,84 -54,35
AcuCort 1,29 3,63 -3,38 -6,27 35,34
AddLife B -2,24 -7,09 -9,97 4,38 28,43
AdderaCare -0,69 -4,65 -13,55 -23,87 -22,22
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-21
Räntetäckningsgrad
-321,66
Räntabilitet eget kapital %
-0,59
Balanslikviditet
13,64
Räntabilitet totalt kapital %
-0,73
Kassalikviditet
13,64
Ändring eget kapital %
7,66
Soliditet %
0,93
Ändring totalt kapital %
5,92
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,00