• Idag har marknaderna i USA stängt p.g.a. helgdag.

Om bolaget (REZI)

Resideo Technologies Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,61 %
 • Utv. idag USD
  +0,18 USD
 • Köp
  11,25
 • Sälj
  11,41
 • Senast
  11,33
 • Högst
  11,80
 • Lägst
  11,28
 • Antal
  984 918
 • Tid
  22:00:00

Resideo Technologies

Resideo Technologies är ett företag som levererar kritiska komfort-, värme- och säkerhetslösningar och produkter främst i bostadsmiljöer. Bland dessa kan nämnas tjänster och teknik för kontroll av temperatur, fuktkontroll, vatten och luft. Företaget tillhandahåller även säkerhetslösningar med säkerhetspaneler, sensorer, kringutrustning, ledningar och kablar, kommunikationsenheter, videokameror med mera. Resideo Technologies är etablerade i hela världen..
VD
Mike Nefkens
Ordförande
Roger B. Fradin
Hemsida
https://inves...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 373 100 567 USD
Resideo Technologies Inc
123 148 033 aktier
Totalt
123 148 033 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-08
Bolagsstämma
2019-08-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,31 2,46 -0,67 20,92 3,01
2020 Bulkers 0,75 0,75 13,68 29,19 -
24Storage -2,31 -1,30 -7,77 -6,40 -
3M Co 1,01 2,96 -2,61 17,35 -10,27
51job Inc -1,13 -1,97 -5,79 3,50 -10,90
A. O. Smith Corp 2,16 6,39 -5,08 31,90 1,05
A.P. Møller - Mærsk A 0,61 5,23 6,43 38,25 -1,85
A.P. Møller - Mærsk B 0,58 5,65 6,64 38,76 -0,47
Aalberts NV 1,12 5,48 5,59 38,38 -14,97
Aallon Group Oyj -3,11 -3,57 -6,73 15,51 21,71
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,44 -1,88 -12,04 -5,49 -29,54
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,74
Balanslikviditet
113,56
Räntabilitet totalt kapital %
-0,72
Kassalikviditet
75,33
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
28,77
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
93,64
Bruttomarginal %
23,45
Varulagrets oms. hast.
13,55
Rörelsemarginal %
4,22
Kundfordringar oms. hast.
16,56
Nettomarginal %
-0,77
Andel utdelad vinst %
-