Om bolaget (TWST)

Twist Bioscience Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,23 %
 • Utv. idag USD
  -0,46 USD
 • Köp
  33,90
 • Sälj
  39,00
 • Senast
  36,99
 • Högst
  38,38
 • Lägst
  34,30
 • Antal
  919 449
 • Tid
  22:00:17

Twist Bioscience

Twist Bioscience är verksamma inom bioteknik. Idag är bolaget specialiserade inom forskning och utveckling av syntetiskt DNA. Tekniken används huvudsakligen inom läkemedelsutveckling och vid senare behandling av olika sjukdomar. Produkterna vidaresäljs under olika varumärken. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden, där kundgruppen består av sjukhus och forskningsinstitut.
VD
Emily Leproust
Ordförande
Nelson Chan
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
2 107 088 260 USD
Twist Bioscience Corp
56 264 039 aktier
Totalt
56 264 039 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-05-05
Delårsrapport
2022-02-08
Bolagsstämma
2022-02-04
Delårsrapport
2021-11-22
Årsrapport
2021-08-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,08 -0,52 -6,22 -7,65 -11,01
10X Genomics Inc 0,58 8,34 -9,96 -38,49 -68,29
111 Inc -5,36 -5,92 -18,46 -44,21 -83,40
1Life Healthcare Inc 0,57 10,28 -0,56 -8,24 -73,43
22nd Century Group Inc 1,70 -0,56 -14,35 -19,73 -60,49
23andMe Holding Co. -1,37 3,97 -10,28 -34,99 -
2cureX 0,52 0,35 -15,94 -19,58 -44,31
4D Molecular Therapeutics Inc 5,97 -7,24 -36,24 -44,13 -70,42
4D Pharma PLC 7,57 8,95 -24,22 -6,32 -69,11
9 Meters Biopharma Inc 9,35 14,66 0,92 -28,02 -60,83
908 Devices Inc. -6,27 -10,31 -25,10 8,88 -62,34
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-08-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-22,42
Balanslikviditet
1 051,57
Räntabilitet totalt kapital %
-18,91
Kassalikviditet
1 012,86
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
84,17
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
17,48
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
16,74
Rörelsemarginal %
-107,94
Kundfordringar oms. hast.
22,17
Nettomarginal %
-108,17
Andel utdelad vinst %
-