Om bolaget (META)

Metacon

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,34 %
 • Utv. idag SEK
  -0,125 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,615
 • Högst
  3,725
 • Lägst
  3,525
 • Antal
  811 658
 • Tid
  17:29:32

Metacon

Metacon är ett energiteknikbolag som utvecklar och säljer små och stora energisystem för produktion av vätgas, el och värme. Bolaget grundades 2011 och innehar patenterad teknologi för produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten. Bolaget har sitt huvudkontor i Örebro.
VD
Carl Christopher Tornblom

Ordförande
Ingemar Andersson
Hemsida
https://metac...
Bransch
Industri
Börsvärde
726 829 427 SEK
Metacon
194 339 419 aktier
Totalt
194 339 419 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-08-27
Delårsrapport
2020-11-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-06-10
Ordinarie utdelning Metacon
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-10
 • Utdelningsdag: -
2020-06-09
Bolagsstämma
2020-05-20
Delårsrapport
2020-02-21
Årsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2019-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,08 1,17 0,55 14,40 14,28
2020 Bulkers -2,45 -1,06 1,82 19,49 -25,60
24Storage 4,47 -4,57 -0,75 -5,70 -
3M Co 1,49 4,03 0,08 8,30 -3,29
51job Inc -1,74 1,03 0,82 14,01 3,52
A. O. Smith Corp 0,66 1,03 1,92 12,00 8,93
A.P. Møller - Mærsk A 0,93 7,13 4,98 38,84 21,12
A.P. Møller - Mærsk B 0,78 6,86 4,92 39,20 24,40
Aalberts NV 0,51 2,68 4,48 29,84 -8,23
Aallon Group Oyj -0,94 1,45 2,44 13,39 23,82
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,46 0,19 -8,89 -17,28 -29,28
Ägare Kapital % Röster %
Lennart Larsson (priva... 14,40 14,40
Xenophon Verykios 12,10 12,10
Lars Edvardsson 8,20 8,20
Kurt Dahlberg (privat... 4,80 4,80
Corporatum OY 3,90 3,90
Datum för årsredovisning
2020-05-20
Räntetäckningsgrad
-1 174,77
Räntabilitet eget kapital %
-63,59
Balanslikviditet
442,82
Räntabilitet totalt kapital %
-47,99
Kassalikviditet
326,05
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
69,59
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
4,99
Bruttomarginal %
-266,80
Varulagrets oms. hast.
310,80
Rörelsemarginal %
-887,51
Kundfordringar oms. hast.
5,49
Nettomarginal %
-962,47
Andel utdelad vinst %
-