Om bolaget (META)

Metacon

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +7,05 %
 • Utv. idag SEK
  +0,098 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,488
 • Högst
  1,580
 • Lägst
  1,366
 • Antal
  1 912 381
 • Tid
  17:29:58

Metacon

Metacon är ett energiteknikbolag som utvecklar och säljer små och stora energisystem för produktion av vätgas, el och värme.\nBolaget grundades 2011 och innehar patenterad teknologi för produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten.\nBolaget har sitt huvudkontor i Karlskoga.
VD
Carl Christopher Tornblom

Ordförande
Ingemar Andersson
Hemsida
https://metac...
Bransch
-
Börsvärde
270 131 792 SEK
Metacon
194 339 419 aktier
Totalt
194 339 419 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-07
Delårsrapport
2019-08-22
Delårsrapport
2019-07-01
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,82
 • Handlas utan rätt: 2019-07-01
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: META-BT
 • Noteringsperiod: 2019-04-24 - 2019-06-28
2019-06-11
Bolagsstämma
2019-04-17
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 5:17
 • Betalt/aktie: 0,82
 • Handlas utan rätt: 2019-04-17
 • Tidsperiod: 2019-04-24 - 2019-05-13
 • Likviddag: -
2019-04-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: META-TR
 • Noteringsperiod: 2019-04-24 - 2019-05-09
2018-12-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Lennart Larsson (priva... 14,40 14,40
Xenophon Verykios 12,10 12,10
Lars Edvardsson 8,20 8,20
Kurt Dahlberg (privat... 4,80 4,80
Corporatum OY 3,90 3,90
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-33,52
Räntabilitet eget kapital %
-85,00
Balanslikviditet
1,41
Räntabilitet totalt kapital %
-52,00
Kassalikviditet
0,85
Ändring eget kapital %
-7,00
Soliditet %
60,00
Ändring totalt kapital %
-0,14
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
-221,00
Varulagrets oms. hast.
1,49
Rörelsemarginal %
-660,00
Kundfordringar oms. hast.
0,15
Nettomarginal %
-676,00
Andel utdelad vinst %
0,00