Om bolaget (CNI5 PREF P2)

CNI Nordic 5 PREF P2

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  385,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:30

CNI Nordic 5

VD
-
Ordförande
-
Hemsida
-
Bransch
-
Börsvärde
0
CNI Nordic 5 PREF P2
614 452 aktier
Totalt
614 452 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning CNI Nordic 5 PREF P2
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: -
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-03-20
Nyintroduktion
 • Värdepapper: CNI5-PREF-P2
 • Aktielista : NGM AIF
 • Marknad: NGM
 • Introduktionspris: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,47 %
 • Röstandel: 2,08 %
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-