Om bolaget (CNI5 PREF P2)

CNI Nordic 5 PREF P2

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  430,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:59

CNI Nordic 5

CNI Nordic 5 är ett investmentbolag. Verksamheten fokuserar idag på investeringar i onoterade tillväxtbolag runtom den nordiska- samt europeiska markanden. Visionen är att utveckla entreprenörsbolag med tillräcklig skalbarhet, stabil affärsmodell, samt begränsat konjunkturberoende. Investeringarna görs huvudsakligen inom sektorerna teknik, medicin, samt detaljhandel.
VD
Henrik Arfvidsson
Ordförande
Johan Winnerblad
Hemsida
https://coeli...
Bransch
Finans
Börsvärde
0
CNI Nordic 5 PREF P2
614 452 aktier
Totalt
614 452 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-03-20
Nyintroduktion
 • Värdepapper: CNI5-PREF-P2
 • Aktielista : NGM AIF
 • Marknad: NGM
 • Introduktionspris: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,47 %
 • Röstandel: 2,08 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,00 -0,41 -4,84 -14,01 -29,86
180 Degree Capital Corp -0,90 14,66 10,61 11,17 -6,01
1st Constitution Bancorp 0,76 4,60 -5,26 -8,76 -21,59
1st Source Corp -0,04 1,13 -0,69 -4,21 -22,30
360 Finance Inc 4,42 8,26 -5,26 -39,80 -
A-Mark Precious Metals Inc -1,25 1,28 17,42 5,72 7,32
ABG Sundal Collier Holding 0,92 0,61 -10,57 -13,16 -44,07
ABN Amro Bank NV -0,90 -1,95 -16,42 -16,78 -30,35
Aareal Bank AG 1,16 4,17 11,70 -10,74 -26,84
Aberdeen International Inc 0,00 -9,09 11,11 -9,09 -54,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-