Om bolaget (ASAP)

Asarina Pharma

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,40 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  25,10
 • Högst
  26,40
 • Lägst
  25,00
 • Antal
  12 235
 • Tid
  17:29:45

Asarina Pharma

Asarina Pharma utvecklar ett läkemedel som har dämpande effekt på symptom för PMDD.

VD
Peter Norkild
Ordförande
Paul de Potocki
Hemsida
www.asarinaph...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
400 930 450 SEK
Asarina Pharma
16 037 218 aktier
Totalt
16 037 218 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-20
Delårsrapport
2019-11-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-20
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Asarina Pharma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-25
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
2018-09-24
Nyintroduktion
 • Värdepapper: ASAP
 • Aktielista : SSE First North Aktier
 • Marknad: StockholmsbörsenFN
 • Introduktionspris: 21,00
2018-09-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ASAP
 • Noteringsperiod: 2018-09-24 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Peter Nordkild
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 1,60 %
2018-09-30
 • Vem: Catella
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,50 %
 • Röstandel: 4,50 %
2018-09-30
 • Vem: Ergomed
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %
2018-09-30
 • Vem: Idinvest Patrimoine
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,20 %
 • Röstandel: 10,20 %
2018-09-30
 • Vem: Kurma Biofund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,60 %
 • Röstandel: 19,60 %
2018-09-30
 • Vem: Sectoral Asset Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,40 %
 • Röstandel: 7,40 %
2018-09-30
 • Vem: Robur
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,40 %
 • Röstandel: 7,40 %
2018-09-30
 • Vem: Östersjöstiftelsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,70 %
 • Röstandel: 14,70 %
2018-09-30
 • Vem: SHB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %
2018-09-30
 • Vem: Rosetta Captial
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,80 %
 • Röstandel: 12,80 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Kurma Biofund 19,60 19,60
Östersjöstiftelsen 14,70 14,70
Rosetta Captial 12,80 12,80
Idinvest Patrimoine 10,20 10,20
Robur 7,40 7,40
Sectoral Asset Management 7,40 7,40
Catella 4,50 4,50
Ergomed 2,40 2,40
SHB 2,40 2,40
Peter Nordkild 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
15,47
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
15,47
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
93,54
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-