Om bolaget (CRAD B)

C-RAD B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,77 %
 • Utv. idag SEK
  +0,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  39,50
 • Högst
  40,00
 • Lägst
  38,85
 • Antal
  22 567
 • Tid
  17:29:46

C-RAD

C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Bolaget tillhandahåller produkter för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är främst strålbehandlingskliniker över hela världen. Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung från Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna, samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det finns tre dotterbolag: C-RAD positioning, C-RAD Imaging och C-RAD Innovation. C-RAD har fyra huvudprodukter:

 • Sentinel - surface contour laser scanning system for patient positioning, monitoring and gating applications.
 • Gemini - detector system for tumor localization.
 • Orbiter - radiation therapy system for efficient radiotherapy treatment.
 • BioArtist - a system for biologically optimized radiation therapy.
VD
Tim Thurn
Ordförande
Lars Nyberg
Hemsida
www.c-rad.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
1 216 024 611 SEK
C-RAD B
30 158 149 aktier
Totalt
30 158 149 aktier
Introdatum
2007-07-23

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning C-RAD B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
2018-06-01
Ordinarie utdelning C-RAD B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-01
 • Utdelningsdag: -
2018-05-31
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
118 100 000
Immateriella anläggningstillgångar 28 300 000
Materiella anläggningstillgångar 2 100 000
Finansiella anläggningstillgångar 7 200 000
Summa anläggningstillgångar 37 600 000
Kassa och bank 14 600 000
Summa omsättningstillgångar 80 400 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 71 400 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 300 000
Kortfristiga skulder 46 400 000
Årets resultat -10 900 000
Total fakturering 133 100 000
Rörelseresultat -10 000 000
Summa finansnetto -900 000
Resultat efter finansiella poster -10 900 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-14
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,13 %
 • Röstandel: 4,10 %
2019-03-28
 • Vem: Nordnet AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,13 %
 • Röstandel: 4,89 %
2018-08-21
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,23 %
 • Röstandel: 4,98 %
2018-08-14
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,25 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Svea Ekonomi AB 10,54 10,75
Lars Kling 8,65 6,91
Lars Nyberg 7,65 7,74
Swedbank AB 6,99 5,58
Försäkringsaktiebolage... 6,28 5,01
Per Hamberg 5,80 4,63
Olle Stenfors 4,73 7,98
Peter Hamberg, incl Ha... 4,51 12,48
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
1,20
Räntabilitet eget kapital %
25,70
Balanslikviditet
1,70
Räntabilitet totalt kapital %
0,91
Kassalikviditet
1,48
Ändring eget kapital %
31,09
Soliditet %
63,85
Ändring totalt kapital %
24,13
Kapitalomsättningshast.
1,44
Bruttomarginal %
57,92
Varulagrets oms. hast.
16,25
Rörelsemarginal %
0,42
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,15
Andel utdelad vinst %
0,00