Om bolaget (NXGN)

NextGen Healthcare Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,87 %
 • Utv. idag USD
  +0,27 USD
 • Köp
  14,73
 • Sälj
  14,74
 • Senast
  14,74
 • Högst
  14,74
 • Lägst
  14,37
 • Antal
  125 085
 • Tid
  18:16:27

NextGen Healthcare

NextGen Healthcare utvecklar och marknadsför sjukvårdsinformationssystem. Bolagets system automatiserar medicinska grupppraxis, fysiska sjukhus, ledningstjänstorganisationer, hälsovårdscentraler och tandläkarskolor. NextGen Healthcare erbjuder sina tjänster i hela USA. Företaget grundades 1974 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA.
VD
Rusty Frantz
Ordförande
Rusty Frantz
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
974 296 123 USD
NextGen Healthcare Inc
67 332 144 aktier
Totalt
67 332 144 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-13
Bolagsstämma
2021-05-27
Årsrapport
2021-01-28
Delårsrapport
2020-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,02 2,17 2,37 0,99 26,32
10X Genomics Inc 0,44 4,88 -0,22 -11,28 5,57
111 Inc 2,41 3,85 0,17 -18,52 -12,65
1Life Healthcare Inc 3,24 6,70 -10,76 -19,10 -29,32
22nd Century Group Inc 1,38 -0,34 2,44 -7,26 230,34
23andMe Holding Co. 8,10 31,11 19,52 11,10 -
2cureX -1,60 1,27 11,62 3,78 0,25
4D Molecular Therapeutics Inc -2,66 17,92 -6,74 27,96 -
4D Pharma PLC 2,50 12,16 6,49 -18,00 -
9 Meters Biopharma Inc 1,54 1,54 7,32 17,86 76,02
908 Devices Inc. 0,30 3,43 -4,49 5,66 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,35
Balanslikviditet
125,23
Räntabilitet totalt kapital %
1,90
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
8,65
Soliditet %
70,22
Ändring totalt kapital %
-18,87
Kapitalomsättningshast.
91,59
Bruttomarginal %
50,74
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
2,57
Kundfordringar oms. hast.
12,85
Nettomarginal %
2,08
Andel utdelad vinst %
-