Om bolaget (SPG)

Spark Power Group Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,92 %
 • Utv. idag CAD
  +0,02 CAD
 • Köp
  2,16
 • Sälj
  2,17
 • Senast
  2,19
 • Högst
  2,19
 • Lägst
  2,13
 • Antal
  22 921
 • Tid
  21:59:51

Spark Power Group

Spark Power Group är ett energibolag som levererar elkraft och lösningar. Bolaget engagerar sig i hög- och lågspänningstjänster inklusive inspektioner, underhåll, teknik och idrifttagning samt erbjuder ny och begagnad utrustning och uthyrningsutrustning som transformatorer, strömbrytare, brytare och smältning. Spark Power Group är verksamt i Nordamerika.
VD
Jason Sparaga
Ordförande
Larry D. Taylor
Hemsida
https://spark...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
123 482 189 CAD
Spark Power Group Inc
56 904 235 aktier
Totalt
56 904 235 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-23
Bolagsstämma
2020-08-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
A2A SpA 3,10 6,62 -0,54 10,90 40,59
AES Corp -0,46 1,36 -7,90 -15,51 55,16
ALLETE Inc 1,46 1,16 1,53 -2,05 18,13
Acea SpA 1,02 4,28 0,00 3,62 18,90
Advent Technologies Holdings Inc -2,04 3,15 -16,70 -32,67 -
Aega 0,00 1,49 -0,49 -23,51 62,70
Algonquin Power & Utilities Corp 0,85 3,14 1,31 -4,63 16,62
Algonquin Power & Utilities Corp 0,88 1,52 3,19 -4,06 9,12
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,70 0,46 1,92 5,70 47,28
Alliant Energy Corp 1,82 0,95 3,86 3,84 10,34
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-08-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
22,45
Balanslikviditet
57,23
Räntabilitet totalt kapital %
1,55
Kassalikviditet
48,81
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
19,73
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
107,87
Bruttomarginal %
31,19
Varulagrets oms. hast.
2,87
Rörelsemarginal %
4,11
Kundfordringar oms. hast.
19,53
Nettomarginal %
1,43
Andel utdelad vinst %
-