Om bolaget (SPG)

Spark Power Group Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,62 %
 • Utv. idag CAD
  -0,03 CAD
 • Köp
  0,60
 • Sälj
  0,63
 • Senast
  0,62
 • Högst
  0,62
 • Lägst
  0,60
 • Antal
  4 720
 • Tid
  21:20:04

Spark Power Group

Spark Power Group är ett energibolag som levererar elkraft och lösningar. Bolaget engagerar sig i hög- och lågspänningstjänster inklusive inspektioner, underhåll, teknik och idrifttagning samt erbjuder ny och begagnad utrustning och uthyrningsutrustning som transformatorer, strömbrytare, brytare och smältning. Spark Power Group är verksamt i Nordamerika.
VD
Jason Sparaga
Ordförande
Jason Sparaga
Hemsida
https://spark...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
58 503 753 CAD
Spark Power Group Inc
90 005 775 aktier
Totalt
90 005 775 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-05-25
Bolagsstämma
2021-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,01 4,94 -1,06 -1,86 -15,22
A2A SpA -1,88 0,32 -8,21 -18,72 -45,49
AES Corp -0,16 11,61 -2,61 20,57 8,37
ALLETE Inc -3,38 -2,97 -16,04 -15,32 -16,99
Acea SpA -1,25 1,93 -2,89 -21,40 -39,63
Advent Technologies Holdings Inc -3,48 -9,77 -2,46 3,36 -66,22
Aega -1,64 -1,28 -3,57 -0,37 -48,57
Albioma SA 0,00 0,00 -5,40 -5,06 40,77
Algonquin Power & Utilities Corp -4,23 -1,90 -20,09 -19,20 -25,92
Algonquin Power & Utilities Corp -3,37 -1,45 -16,41 -14,83 -19,12
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,90 -4,96 -12,92 -9,13 -19,24
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-