Om bolaget (RISK)

Risk Intelligence

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag DKK
  +0,000 DKK
 • Köp
  3,525
 • Sälj
  3,640
 • Senast
  3,635
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:45:00

Risk Intelligence

VD
Hans Tino Hansen
Ordförande
Jan Holm
Hemsida
www.riskintel...
Bransch
-
Börsvärde
27 877 323 DKK
Risk Intelligence
7 669 140 aktier
Totalt
7 669 140 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-04-25
Ordinarie utdelning Risk Intelligence
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: -
2019-04-24
Bolagsstämma
2018-11-21
Delårsrapport
2018-08-17
Nyintroduktion
 • Värdepapper: RISK
 • Aktielista : Aktietorget CSE
 • Marknad: ATORGD
 • Introduktionspris: 6,25
2018-08-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: RISK
 • Noteringsperiod: 2018-08-17 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-