Om bolaget (RISK)

Risk Intelligence

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,39 %
 • Utv. idag DKK
  -0,125 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,560
 • Högst
  3,685
 • Lägst
  3,560
 • Antal
  14 180
 • Tid
  16:59:45

Risk Intelligence

Risk Intelligence erbjuder säkerhetslösningar för sjöfarts- och offshoresegmentet. Bolagets teknologiska plattform samlar in risker i realtidsmiljö för kust- och havsområden och erbjuder kunderna en möjlighet att nyttja plattformen via ett löpande abonnemang. Olika risker som rapporteras in i systemet inkluderar sjöröveri, brottslighet, och militära konflikter. Bolaget grundades 2001 och har verksamhet på global nivå.
VD
Hans Tino Hansen
Ordförande
Jan Holm
Hemsida
https://www.r...
Bransch
Industri
Börsvärde
28 260 780 DKK
Risk Intelligence
7 669 140 aktier
Totalt
7 669 140 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-20
Delårsrapport
2020-02-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-18
Extra bolagsstämma
2019-05-22
Delårsrapport
2019-03-28
Ordinarie utdelning Risk Intelligence
 • Utdelning/aktie: 0 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: -
2019-02-20
Årsrapport
2018-11-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,58 -0,79 -6,82 -5,94 -5,70
2020 Bulkers -0,01 5,62 -7,42 - -
3M Co 2,98 -1,19 -8,49 -5,98 -20,50
51job Inc 5,06 10,43 -12,01 -3,76 -3,21
A. O. Smith Corp 0,35 1,58 2,32 2,55 -20,53
A.P. Møller - Mærsk A 5,05 3,08 -7,91 -9,31 -15,29
A.P. Møller - Mærsk B 5,91 4,22 -7,31 -8,44 -15,38
AAR Corp 3,60 3,15 0,69 31,10 -4,56
Aalberts NV 1,59 -2,76 -2,90 7,05 -7,46
Aallon Group Oyj 1,44 -0,24 2,17 2,17 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 3,59 5,91 -2,35 -2,58 -20,73
Ägare Kapital % Röster %
Sandbjerg Holding 51,30 51,30
Polaris Maritime Solut... 7,90 7,90
Stefan Nonboe 5,90 5,90
Jens Lorens Poulsen 3,70 3,70
Kristian og Ida Buchwald 3,30 3,30
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-