Om bolaget (BSRR)

Sierra Bancorp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,67 %
 • Utv. idag USD
  -0,18 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  26,73
 • Högst
  27,05
 • Lägst
  26,64
 • Antal
  23 827
 • Tid
  22:00:02

Sierra Bancorp

Sierra Bancorp tillhandahåller banktjänster. Banken beviljar kommersiella, fastighetslån, bygg- och konsumentlån till lantbrukare och företag i South Central, San Joaquin Valley of California, specifikt Tulare, Fresno, Kern och Kings och Madera län. Sierra Bancorp erbjuder även internetbank. Företaget grundades 1977 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA.
VD
Kevin J. McPhaill
Ordförande
Morris A. Tharp
Hemsida
https://www.b...
Bransch
-
Börsvärde
411 526 153 USD
Sierra Bancorp
15 292 685 aktier
Totalt
15 292 685 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-10-30
Ordinarie utdelning Sierra Bancorp
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-30
 • Utdelningsdag: 2019-11-14
2019-10-28
Delårsrapport
2019-07-31
Ordinarie utdelning Sierra Bancorp
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-31
 • Utdelningsdag: 2019-08-15
2019-07-22
Delårsrapport
2019-05-22
Bolagsstämma
2019-05-01
Ordinarie utdelning Sierra Bancorp
 • Utdelning/aktie: 0,18 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-01
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-04-22
Delårsrapport
2019-01-30
Ordinarie utdelning Sierra Bancorp
 • Utdelning/aktie: 0,18 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-30
 • Utdelningsdag: 2019-02-14
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-10-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
15,00
Soliditet %
12,00
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
32,00