Om bolaget (CTXR)

Citius Pharmaceuticals Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,52 %
 • Utv. idag USD
  +0,0225 USD
 • Köp
  0,9000
 • Sälj
  0,9600
 • Senast
  0,9149
 • Högst
  0,9548
 • Lägst
  0,8820
 • Antal
  1 150 379
 • Tid
  22:00:05

Citius Pharmaceuticals

Citius Pharmaceuticals är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är idag specialiserade inom forskning och utveckling av diverse terapeutiska produkter. Inom bolaget sker utveckling och vidare kommersialisering, där produkterna vidaresäljs under diverse varumärken. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden, där kunderna återfinns bland sjukvårdsindustrin samt forskningsinstitut.
VD
Myron Holubiak
Ordförande
Leonard Mazur
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
130 406 081 USD
Citius Pharmaceuticals Inc
146 129 630 aktier
Totalt
146 129 630 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-05-12
Delårsrapport
2022-02-10
Delårsrapport
2022-02-08
Bolagsstämma
2021-12-15
Årsrapport
2021-08-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,08 -0,52 -6,22 -7,65 -11,01
10X Genomics Inc 0,58 8,34 -9,96 -38,49 -68,29
111 Inc -5,36 -5,92 -18,46 -44,21 -83,40
1Life Healthcare Inc 0,57 10,28 -0,56 -8,24 -73,43
22nd Century Group Inc 1,70 -0,56 -14,35 -19,73 -60,49
23andMe Holding Co. -1,37 3,97 -10,28 -34,99 -
2cureX 0,52 0,35 -15,94 -19,58 -44,31
4D Molecular Therapeutics Inc 5,97 -7,24 -36,24 -44,13 -70,42
4D Pharma PLC 7,57 8,95 -24,22 -6,32 -69,11
9 Meters Biopharma Inc 9,35 14,66 0,92 -28,02 -60,83
908 Devices Inc. -6,27 -10,31 -25,10 8,88 -62,34
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-12-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-17,80
Balanslikviditet
1 828,45
Räntabilitet totalt kapital %
-16,19
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
292,57
Soliditet %
92,81
Ändring totalt kapital %
225,38
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-26 146,55
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-25 617,41
Andel utdelad vinst %
-