Om bolaget (ATLO)

Ames National Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,04 %
 • Utv. idag USD
  -0,01 USD
 • Köp
  26,75
 • Sälj
  26,99
 • Senast
  26,87
 • Högst
  26,87
 • Lägst
  26,50
 • Antal
  1 272
 • Tid
  16:06:27

Ames National

Ames National tillhandahåller banktjänster. Bankerna erbjuder jordbruksutlåning, inlåningskonto, kommersiella och personligabanktjänster samt internetbankstjänster. Ames National har sina kunder i USA. Företaget grundades 1903 och har sitt huvudkontor i Iowa, USA.
VD
John P. Nelson
Ordförande
Thomas H. Pohlman
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Finans
Börsvärde
247 907 439 USD
Ames National Corp
9 222 747 aktier
Totalt
9 222 747 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-04-30
Ordinarie utdelning Ames National Corp
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-30
 • Utdelningsdag: 2020-05-15

Tidigare händelser

2020-01-30
Ordinarie utdelning Ames National Corp
 • Utdelning/aktie: 0,24 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-30
 • Utdelningsdag: 2020-02-14
2020-01-31
Delårsrapport
2019-10-31
Ordinarie utdelning Ames National Corp
 • Utdelning/aktie: 0,24 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-31
 • Utdelningsdag: 2019-11-15
2019-10-18
Årsrapport
2019-07-31
Ordinarie utdelning Ames National Corp
 • Utdelning/aktie: 0,24 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-31
 • Utdelningsdag: 2019-08-15
2019-05-17
Delårsrapport
2019-05-16
Delårsrapport
2019-04-30
Ordinarie utdelning Ames National Corp
 • Utdelning/aktie: 0,24 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,01
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,10
Soliditet %
0,12
Ändring totalt kapital %
0,04
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,51