Om bolaget (HBNC)

Horizon Bancorp Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,26 %
 • Utv. idag USD
  +0,05 USD
 • Köp
  16,94
 • Sälj
  19,23
 • Senast
  19,00
 • Högst
  19,05
 • Lägst
  18,62
 • Antal
  132 817
 • Tid
  22:00:06

Horizon Bank

Horizon Bancorp är holdingbolag för Horizon Bank, N.A. och dess helägda dotterbolag. Banken och dess dotterbolag tillhandahåller kommersiella och detaljhandelstjänster, investeringshanteringstjänster, kommersiell och personlig egendom samt skadeförsäkringstjänster, utlåning och försäkringskreditförsäljning. Horizon Bank verkar i LaPorte och Porter län, Indiana. Företaget grundades 1873 och har sitt huvudkontor i Indiana, USA.
VD
Craig M. Dwight
Ordförande
Craig M. Dwight
Hemsida
https://www.h...
Bransch
Finans
Börsvärde
832 866 144 USD
Horizon Bancorp Inc
43 950 720 aktier
Totalt
43 950 720 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-07
Ordinarie utdelning Horizon Bancorp Inc
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-07
 • Utdelningsdag: 2021-10-22
2021-07-01
Ordinarie utdelning Horizon Bancorp Inc
 • Utdelning/aktie: 0,13 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-01
 • Utdelningsdag: 2021-07-16
2021-05-06
Bolagsstämma
2021-04-28
Delårsrapport
2021-03-31
Ordinarie utdelning Horizon Bancorp Inc
 • Utdelning/aktie: 0,13 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-31
 • Utdelningsdag: 2021-04-16
2021-01-27
Årsrapport
2021-01-07
Ordinarie utdelning Horizon Bancorp Inc
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-07
 • Utdelningsdag: 2021-01-22
2020-10-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
180 Degree Capital Corp -0,14 -0,56 -1,66 -6,68 33,52
1st Constitution Bancorp -1,23 0,00 0,59 14,69 82,89
1st Source Corp -1,41 0,70 1,58 10,62 44,55
26 Capital Acquisition Corp 0,00 0,30 1,86 1,86 -
360 DigiTech Inc -6,49 -3,37 5,68 -3,42 86,32
49 North Resources Inc 0,00 0,00 -41,67 -36,36 -65,00
A-Mark Precious Metals Inc 1,33 5,03 22,60 45,46 121,65
ABG Sundal Collier Holding 2,09 -1,59 -0,43 -6,17 77,78
Aareal Bank AG 0,67 0,15 12,06 34,35 67,51
Aberdeen International Inc 0,00 -9,38 -12,12 -42,00 262,50
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-01-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,33
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
5,52
Soliditet %
11,76
Ändring totalt kapital %
12,19
Kapitalomsättningshast.
3,05
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
43,62
Andel utdelad vinst %
-