Om bolaget (NES)

Nuverra Environmental Solutions Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,80 %
 • Utv. idag USD
  +0,04 USD
 • Köp
  2,02
 • Sälj
  2,38
 • Senast
  2,26
 • Högst
  2,27
 • Lägst
  2,24
 • Antal
  2 369
 • Tid
  22:00:04

Nuverra Environmental Solutions

Nuverra Environmental Solutions är ett servicebolag till olje- och gasindustrin som tillhandahåller vattenlogistik och oljefältstjänster med fokus på utveckling och pågående produktion av olja och naturgas från skifferformationer i USA. Företagets tjänster inkluderar leverans, insamling och bortskaffande av fasta och flytande material som används i och genereras av borrning, färdigställande och pågående produktion av skifferolja och naturgas.
VD
Charlie Thompson
Ordförande
Charlie Thompson
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Industri
Börsvärde
0
Nuverra Environmental Solutions Inc
-
Totalt
16 000 080 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-28
Bolagsstämma
2021-05-11
Delårsrapport
2021-03-16
Årsrapport
2020-12-18
Bolagsstämma
2020-11-10
Delårsrapport
2020-08-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,60 -0,74 4,22 6,90 38,81
2020 Bulkers 0,89 3,65 0,89 1,34 99,12
24Storage 1,78 5,05 13,93 7,76 9,57
3M Co -0,06 -1,82 -0,55 0,43 31,57
51job Inc 0,04 -5,21 -7,33 17,18 6,21
A O Smith Corp 0,00 0,92 -2,32 3,89 46,33
A.P. Møller - Mærsk A 1,27 -1,41 -4,12 15,26 124,05
A.P. Møller - Mærsk B 1,84 -0,37 -4,08 13,31 115,64
Aalberts NV 0,39 -1,27 11,76 13,77 69,77
Aallon Group Oyj 0,00 -0,86 0,88 -1,29 8,49
Aaon Inc 0,06 3,65 -0,72 -5,24 4,89
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-30,36
Balanslikviditet
221,33
Räntabilitet totalt kapital %
-23,10
Kassalikviditet
204,66
Ändring eget kapital %
-24,16
Soliditet %
69,23
Ändring totalt kapital %
-19,07
Kapitalomsättningshast.
57,72
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,59
Rörelsemarginal %
-36,42
Kundfordringar oms. hast.
13,99
Nettomarginal %
-40,01
Andel utdelad vinst %
-