Om bolaget (ENSV)

Enservco Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,96 %
 • Utv. idag USD
  +0,06 USD
 • Köp
  1,20
 • Sälj
  1,38
 • Senast
  1,27
 • Högst
  1,31
 • Lägst
  1,22
 • Antal
  237 268
 • Tid
  22:00:03

Enservco

Enservco är ett service företag till olje- och gasindustrin som tillhandahåller oljefältstjänster på land i USA. Företaget arbetar med brunnsförbättringstjänster och vattenöverföringssegment. Det erbjuder uppvärmning av frakvatten, varmoljning, trycktestning, surgöring, vattenöverföring, söt- och saltvattenhantering med flera tjänster. Enservco är verksamt i delstaterna Colorado, Wyoming, New Mexico, North Dakota och Montana.
VD
Ian Dickinson
Ordförande
Richard A. Murphy
Hemsida
http://enserv...
Bransch
Energi
Börsvärde
0
Enservco Corp
-
Totalt
11 432 726 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-05-13
Delårsrapport
2021-03-23
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
2020-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,73 -0,75 4,58 6,76 37,59
Abraxas Petroleum Corp -2,16 -1,31 -30,03 10,24 -45,23
Adams Resources & Energy Inc 0,98 -0,15 -4,16 0,53 23,06
Advantage Energy Ltd -2,02 -2,22 -3,96 48,77 199,38
Aemetis Inc 3,39 -2,57 -15,38 -48,11 715,52
Africa Energy Corp 0,00 -7,69 -7,69 -5,88 -39,24
Africa Energy Corp -1,49 -1,84 -7,33 -5,97 -37,19
Africa Oil 0,83 -1,61 2,52 1,67 8,93
Africa Oil -0,12 -1,54 2,46 2,34 16,27
Akastor -2,33 -3,61 -8,13 3,34 0,86
Aker -0,23 4,75 4,09 6,36 78,46
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-498,51
Balanslikviditet
106,69
Räntabilitet totalt kapital %
-7,92
Kassalikviditet
100,24
Ändring eget kapital %
-195,48
Soliditet %
8,47
Ändring totalt kapital %
-29,77
Kapitalomsättningshast.
51,96
Bruttomarginal %
-9,74
Varulagrets oms. hast.
1,88
Rörelsemarginal %
-81,22
Kundfordringar oms. hast.
11,05
Nettomarginal %
-15,24
Andel utdelad vinst %
-