Om bolaget (CNNE)

Cannae Holdings Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,50 %
 • Utv. idag USD
  +0,16 USD
 • Köp
  30,25
 • Sälj
  36,50
 • Senast
  31,96
 • Högst
  31,96
 • Lägst
  31,71
 • Antal
  386 035
 • Tid
  22:00:09

Cannae Holdings

Cannae Holdings är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag är engagerat i restaurangbranschen. Företagsgruppen driver ett antal restaurangkedjor med olika inriktning. Man har en helhetssyn på anställda och deras villkor i gruppen oavsett vilken kedja personen är verksam i. Restaurangerna är lokaliserade till USA.
VD
Brent Bickett
Ordförande
William Foley
Hemsida
https://inves...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
2 914 629 795 USD
Cannae Holdings Inc
91 655 025 aktier
Totalt
91 655 025 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-23
Bolagsstämma
2021-05-10
Delårsrapport
2021-02-26
Årsrapport
2020-11-09
Delårsrapport
2020-08-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
1-800-Flowers.Com Inc 1,06 8,03 -9,26 30,72 24,49
1stdibs.Com Inc 2,21 -0,05 -10,68 - -
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund 0,37 0,80 0,43 3,52 29,61
ACROUD -0,67 3,86 1,37 -22,31 -12,43
AaB -3,27 0,49 -0,48 2,99 -44,80
Abercrombie & Fitch Co -1,84 1,69 -12,85 -1,06 296,45
Academy Sports & Outdoors Inc 0,46 5,53 -11,94 15,98 -
Accel Entertainment Inc -0,17 4,73 -9,87 -6,57 30,80
Accor SA 0,00 3,64 -9,37 -11,17 31,85
Actic Group -0,31 -0,31 -3,30 -6,12 12,98
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-26
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-4,99
Balanslikviditet
417,92
Räntabilitet totalt kapital %
47,29
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
153,92
Soliditet %
81,93
Ändring totalt kapital %
120,50
Kapitalomsättningshast.
64,27
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-6,36
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
73,59
Andel utdelad vinst %
-