Om bolaget (AE)

Adams Resources & Energy Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag USD
  +0,00 USD
 • Köp
  21,11
 • Sälj
  22,26
 • Senast
  21,47
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  66
 • Tid
  17:14:13

Adams Resources & Energy

Adams Resources & Energy är olje- och gasbolag som främst bedriver marknadsföring och lagring av råolja i USA. Företaget bedriver även lastbilstransport av flytande kemikalier och torr bulk. Företaget köper råolja och ordnar försäljning och leveranser till raffinaderier och andra kunder främst på land i Mellanamerika. Adams har sitt huvudkontor i Houston, Texas.
VD
Townes Pressler
Ordförande
Townes G. Pressler
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Energi
Börsvärde
0
Adams Resources & Energy Inc
-
Totalt
4 242 284 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,17 0,26 2,01 2,12 5,18
Abraxas Petroleum Corp 1,62 -39,13 -40,48 -61,40 -72,25
Advantage Oil & Gas Ltd 1,27 12,21 38,95 45,73 14,35
Aemetis Inc -4,24 34,28 56,44 470,80 369,31
Africa Energy Corp -1,85 -1,85 12,63 51,43 82,76
Africa Energy Corp -1,10 2,29 16,23 40,39 62,73
Africa Oil -3,16 -6,12 -4,17 -20,00 -22,69
Africa Oil -2,24 -5,56 -4,60 -18,89 -31,16
Akastor -3,39 2,24 8,04 21,45 -28,65
Aker -1,37 -2,17 -5,04 -2,81 -18,04
Aker BP -1,30 -0,67 -5,46 -21,60 -39,62
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-0,86
Balanslikviditet
164,25
Räntabilitet totalt kapital %
0,52
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-0,92
Soliditet %
47,76
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
580,72
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-0,07
Kundfordringar oms. hast.
4,26
Nettomarginal %
0,09
Andel utdelad vinst %
230,00