Om bolaget (VNV SDB)

Vostok New Ventures

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  54,00
 • Högst
  54,50
 • Lägst
  53,50
 • Antal
  15 935
 • Tid
  17:29:43

Vostok New Ventures

Vostok New Ventures är ett investmentbolag som investerar med fokus på Ryssland och övriga OSS-länder.

VD
Per Brilioth
Ordförande
Lars O Grönstedt
Hemsida
www.vostoknew...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
4 627 168 686 SEK
Vostok New Ventures
85 688 309 aktier
Totalt
85 688 309 aktier
Introdatum
2007-07-04

Kommande händelser

2019-08-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-16
Ordinarie utdelning Vostok New Ventures
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-05-15
Delårsrapport
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-02-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: VNV-SDB-IL
 • Noteringsperiod: 2019-02-22 - 2019-03-07
2019-02-20
Distribution av värdepapper Vostok New Ventures
 • Utdelning/aktie: 25,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-20
 • Utdelningsdag: -
2019-02-20
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 25,00
 • Handlas utan rätt: 2019-02-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-20
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-02-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-14
Extra bolagsstämma
2019-02-13
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 870 775 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 437 000
Finansiella anläggningstillgångar 7 427 368 000
Summa anläggningstillgångar 7 427 805 000
Kassa och bank 421 514 000
Summa omsättningstillgångar 442 962 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 7 261 853 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 590 371 000
Kortfristiga skulder 18 551 000
Årets resultat 1 332 351 000
Total fakturering 0
Rörelseresultat 1 342 988 000
Summa finansnetto -10 637 000
Resultat efter finansiella poster 1 332 351 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-29
 • Vem: Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,37 %
 • Röstandel: 19,37 %
2019-03-29
 • Vem: Vostok New Ventures Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,85 %
 • Röstandel: 9,85 %
2019-03-21
 • Vem: T. Rowe Price Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,20 %
 • Röstandel: 4,14 %
2019-03-20
 • Vem: Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,38 %
 • Röstandel: 10,38 %
2019-03-06
 • Vem: FMR LLc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,49 %
 • Röstandel: 2,99 %
2019-03-05
 • Vem: FMR LLc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,65 %
 • Röstandel: 5,32 %
2019-02-28
 • Vem: Vostok New Ventures Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,66 %
 • Röstandel: 7,33 %
2019-02-27
 • Vem: Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,69 %
 • Röstandel: 19,37 %
2019-02-11
 • Vem: Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,40 %
 • Röstandel: 20,40 %
2019-02-06
 • Vem: Vostok New Ventures Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-01-29
 • Vem: Andra AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,57 %
 • Röstandel: 5,57 %
2018-08-15
 • Vem: ARMOR ADVISORS, LLC
 • Antal: 255 503
 • Aktiekapital: 5,20 %
 • Röstandel: 5,20 %
2018-07-12
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,86 %
 • Röstandel: 8,86 %
2018-06-26
 • Vem: 801-24241
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ABG Sundal Collier Holding -0,40 -1,06 -14,84 -9,14 -38,04
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,82 0,41 0,62 1,03 -4,85
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 2,01 -1,45 -7,08 -1,21 -42,84
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,43 -0,86 0,58
Aker 0,48 -3,38 -20,76 -17,68 -11,03
Aktia Bank Abp -0,49 -4,49 -8,49 -10,62 -6,05
Alm. Brand 0,00 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Ägare Kapital % Röster %
Ruane, Cunnif & Go... 19,70 19,70
Swedbank Robur Funds 9,80 9,80
Alecta Pension Insurance 8,20 8,20
T. Rowe Price 5,50 5,50
Fidelity Funds 5,10 5,10
Second Swedish Nationa... 5,10 5,10
Armor Advisors LLC 4,80 4,80
Kayne Anderson Rudnick... 3,20 3,20
Catella Funds 2,30 2,30
Protector Forsikring ASA 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
0,22
Räntabilitet eget kapital %
-0,55
Balanslikviditet
12,54
Räntabilitet totalt kapital %
0,14
Kassalikviditet
12,54
Ändring eget kapital %
-0,37
Soliditet %
90,02
Ändring totalt kapital %
2,11
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-