Om bolaget (VNV SDB)

Vostok New Ventures

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,63 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  62,50
 • Högst
  63,00
 • Lägst
  61,50
 • Antal
  51 747
 • Tid
  17:29:58

Vostok New Ventures

Vostok New Ventures är ett investmentbolag som främst fokuserar på långsiktiga investeringar inom Ryssland och övriga OSS-länder. En stor del av portföljen består huvudsakligen av onoterade bolag inom diverse tillväxtmarknader. Visionen är att vara en aktiv minoritetsägare där bolaget kan få effekt på bolagsstyrningen via ökad styrelserepresentation. Huvudkontoret ligger i Hamilton, Bermuda.
VD
Per Brilioth
Ordförande
Lars O Grönstedt
Hemsida
http://www.vo...
Bransch
Finans
Börsvärde
5 278 871 503 SEK
Vostok New Ventures
85 688 309 aktier
Totalt
85 835 309 aktier
Introdatum
2007-07-04

Kommande händelser

2019-08-22
Extra bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-08-14
Delårsrapport
2019-05-16
Ordinarie utdelning Vostok New Ventures
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-05-15
Delårsrapport
2019-02-20
Distribution av värdepapper Vostok New Ventures
 • Utdelning/aktie: 25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-20
 • Utdelningsdag: 2019-03-14
2019-02-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: VNV-SDB-IL
 • Noteringsperiod: 2019-02-22 - 2019-03-07
2019-02-20
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-02-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-20
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 25,00
 • Handlas utan rätt: 2019-02-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-02-13
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-25
 • Vem: ARMOR ADVISORS, LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,69 %
 • Röstandel: 13,69 %
2019-06-19
 • Vem: Andra AP-fonden
 • Antal: 1 900 000
 • Aktiekapital: 3,38 %
 • Röstandel: 3,38 %
2019-03-29
 • Vem: Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,37 %
 • Röstandel: 19,37 %
2019-03-29
 • Vem: Vostok New Ventures Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,85 %
 • Röstandel: 9,85 %
2019-03-21
 • Vem: T. Rowe Price Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,20 %
 • Röstandel: 4,14 %
2019-03-20
 • Vem: Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,38 %
 • Röstandel: 10,38 %
2019-03-06
 • Vem: FMR LLc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,49 %
 • Röstandel: 2,99 %
2019-03-05
 • Vem: FMR LLc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,65 %
 • Röstandel: 5,32 %
2019-02-28
 • Vem: Vostok New Ventures Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,66 %
 • Röstandel: 7,33 %
2019-02-27
 • Vem: Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,69 %
 • Röstandel: 19,37 %
2019-02-11
 • Vem: Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,40 %
 • Röstandel: 20,40 %
2019-02-06
 • Vem: Vostok New Ventures Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-01-29
 • Vem: Andra AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,57 %
 • Röstandel: 5,57 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,00 -0,41 -4,84 -14,01 -29,86
180 Degree Capital Corp -1,36 14,14 10,10 10,66 -6,44
1st Constitution Bancorp 0,76 4,60 -5,26 -8,76 -21,59
1st Source Corp -0,04 1,13 -0,69 -4,21 -22,30
360 Finance Inc 4,52 8,36 -5,17 -39,74 -
A-Mark Precious Metals Inc -1,46 1,07 17,18 5,50 7,09
ABG Sundal Collier Holding 0,92 0,61 -10,57 -13,16 -44,07
ABN Amro Bank NV -0,90 -1,95 -16,42 -16,78 -30,35
Aareal Bank AG 1,16 4,17 11,70 -10,74 -26,84
Aberdeen International Inc 0,00 -9,09 11,11 -9,09 -54,55
Ägare Kapital % Röster %
Ruane, Cunnift & G... 21,30 21,30
Armor Advisors LLC 15,00 15,00
Virtus KAR Funds 11,70 11,70
Swedbank Robur fonder 10,60 10,60
Alecta 8,90 8,90
T. Rowe Price* 3,40 3,40
Fidelity funds 3,30 3,30
Per Brilioth 1,20 1,20
Catella Funds 1,10 1,10
Coronation Funds 0,90 0,90
Datum för årsredovisning
2019-08-14
Räntetäckningsgrad
5,33
Räntabilitet eget kapital %
11,00
Balanslikviditet
15,80
Räntabilitet totalt kapital %
10,00
Kassalikviditet
15,80
Ändring eget kapital %
-18,00
Soliditet %
99,00
Ändring totalt kapital %
-0,25
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-