Om bolaget (CALMA B)

Calmark B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,88 %
 • Utv. idag SEK
  +0,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,40
 • Högst
  5,45
 • Lägst
  5,20
 • Antal
  7 960
 • Tid
  17:29:57

Calmark Sweden

Calmark är verksamma inom medicinteknik. Bolaget specialiserar sig inom utveckling av diagnostik riktade mot nyfödda barn. Tekniken utgår ifrån den egenutvecklade plattformen och används för analys de första veckorna efter födseln. Instrumentet används som biomarkör för att studera blodvärden. Bolaget grundades under 2007 och har sitt huvudkontor i Karlstad.
VD
Anna Söderlund
Ordförande
Mathias Karlsson
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
65 747 680 SEK
Calmark B
12 891 702 aktier
Totalt
12 891 702 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-27
Delårsrapport
2019-11-25
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport
2020-05-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-06
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CALMA-TO1B
 • Noteringsperiod: 2018-07-06 - 2019-06-11
2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Calmark B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-26
Delårsrapport
2018-08-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: ALMI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,76 %
 • Röstandel: 6,49 %
2018-09-30
 • Vem: Bengt Braun Förvaltnings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,73 %
2018-09-30
 • Vem: Hans Risberg Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,10 %
 • Röstandel: 8,57 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Hansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,27 %
 • Röstandel: 4,11 %
2018-09-30
 • Vem: Johnny Olsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,33 %
 • Röstandel: 9,36 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Wingefors
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 32,01 %
 • Röstandel: 29,43 %
2018-09-30
 • Vem: Måns Flodberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 1,64 %
2018-09-30
 • Vem: Mathias Karlsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,08 %
 • Röstandel: 12,49 %
2018-09-30
 • Vem: Redacta Science AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,94 %
 • Röstandel: 3,81 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 -1,96 -1,68 -4,18 1,36
2cureX 0,00 5,59 3,88 1,58 87,72
A1M Pharma -12,23 -15,90 91,43 118,22 -47,72
ADDvise Group A 2,54 3,42 5,22 -40,10 -39,50
ADDvise Group B -1,80 5,81 3,80 9,33 -36,92
Acarix -2,61 -1,11 4,93 17,94 -21,58
AcouSort -5,68 1,22 3,75 -5,68 -2,35
Active Biotech 2,28 -1,10 3,46 -5,99 -49,68
AcuCort -0,32 -3,43 2,31 -7,46 34,78
AddLife B 1,46 -2,46 -6,40 10,76 36,95
AdderaCare 1,45 -5,08 -15,66 -25,73 -25,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-0,22
Balanslikviditet
1,93
Räntabilitet totalt kapital %
-0,18
Kassalikviditet
1,93
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,80
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-