Om bolaget (CALMA B)

Calmark B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,36 %
 • Utv. idag SEK
  -0,15 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  6,20
 • Högst
  6,40
 • Lägst
  6,20
 • Antal
  2 279
 • Tid
  17:29:31

Calmark Sweden

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn.

VD
Anna Söderlund
Ordförande
Mathias Karlsson
Hemsida
www.calmark.se
Bransch
-
Börsvärde
64 507 900 SEK
Calmark B
9 864 050 aktier
Totalt
9 864 050 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-08-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Calmark B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-26
Delårsrapport
2018-08-27
Delårsrapport
2018-07-06
Nyintroduktion
 • Värdepapper: CALMA-B
 • Aktielista : AktieTorget
 • Marknad: ATORG
 • Introduktionspris: 4,60
2018-07-06
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CALMA-TO1B
 • Noteringsperiod: 2018-07-06 - -
2018-07-06
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CALMA-B
 • Noteringsperiod: 2018-07-06 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: ALMI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,76 %
 • Röstandel: 6,49 %
2018-09-30
 • Vem: Bengt Braun Förvaltnings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,73 %
2018-09-30
 • Vem: Hans Risberg Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,10 %
 • Röstandel: 8,57 %
2018-09-30
 • Vem: Johnny Olsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,33 %
 • Röstandel: 9,36 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Hansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,27 %
 • Röstandel: 4,11 %
2018-09-30
 • Vem: Mathias Karlsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,08 %
 • Röstandel: 12,49 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Wingefors
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 32,01 %
 • Röstandel: 29,43 %
2018-09-30
 • Vem: Måns Flodberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 1,64 %
2018-09-30
 • Vem: Redacta Science AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,94 %
 • Röstandel: 3,81 %
2018-07-06
 • Vem: Bengt Braun Förvaltnings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,73 %
2018-07-06
 • Vem: ALMI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,29 %
 • Röstandel: 6,85 %
2018-07-06
 • Vem: Hans Risberg Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,10 %
 • Röstandel: 8,57 %
2018-07-06
 • Vem: Johnny Olsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,33 %
 • Röstandel: 9,36 %
2018-07-06
 • Vem: Institute for Diagnostics Development AB - IDD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,27 %
 • Röstandel: 4,11 %
2018-07-06
 • Vem: Mathias Karlsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,19 %
 • Röstandel: 12,57 %
2018-07-06
 • Vem: Lars Wingefors
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 31,01 %
 • Röstandel: 29,43 %
2018-07-06
 • Vem: Redacta Science AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,94 %
 • Röstandel: 3,81 %
2018-07-06
 • Vem: Sofia Hiort Af Ornäs
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,02 %
 • Röstandel: 1,33 %
Ägare Kapital % Röster %
Lars Wingefors 32,01 29,43
Mathias Karlsson 10,08 12,49
Johnny Olsson 9,33 9,36
Hans Risberg Förvaltni... 7,10 8,57
ALMI 4,76 6,49
Lars Hansson 3,27 4,11
Redacta Science AB 2,94 3,81
Bengt Braun Förvaltnin... 2,40 2,73
Måns Flodberg 2,40 1,64
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
3,13
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
3,13
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
81,29
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-517,59
Kundfordringar oms. hast.
1,35
Nettomarginal %
-538,89
Andel utdelad vinst %
-