Om bolaget (VNE)

Veoneer Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,50 %
 • Utv. idag USD
  +0,78 USD
 • Köp
  22,65
 • Sälj
  23,18
 • Senast
  23,07
 • Högst
  23,20
 • Lägst
  22,43
 • Antal
  406 875
 • Tid
  22:00:59

Veoneer

Veoneer är ett teknikbolag inriktade mot utveckling av programvaror och tekniska lösningar för fordonsindustrin. Idag utvecklar bolaget avancerade lösningar, inkluderat system för körassistans, visionssensorer och nattvisningssystem, radarsystem för undvikande av kollisioner, samt LiDAR system, lasersystem som identifierar hastigheter, vinklar och körfältsmarkeringar. Bolaget kom till under 2018 som en avknoppning ur Autoliv koncernen.
VD
Jan Carlson
Ordförande
Jan Carlson
Hemsida
https://www.v...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
2 491 757 439 USD
Veoneer SDB
86 897 241 aktier
Veoneer Inc
111 788 131 aktier
Totalt
111 637 658 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-10
Bolagsstämma
2021-05-11
Ordinarie utdelning Veoneer Inc
 • Utdelning/aktie: 0,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-11
 • Utdelningsdag: -
2021-05-11
Ordinarie utdelning Veoneer SDB
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-11
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2021-04-28
Delårsrapport
2021-02-03
Årsrapport
2020-10-23
Delårsrapport
2020-07-24
Delårsrapport
2020-05-11
Ordinarie utdelning Veoneer Inc
 • Utdelning/aktie: 0,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-11
 • Utdelningsdag: -
2020-05-11
Ordinarie utdelning Veoneer SDB
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-11
 • Utdelningsdag: -
2020-05-08
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,04 -0,03 0,08 12,20 46,72
1-800-Flowers.Com Inc 3,35 15,63 24,16 9,03 68,16
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund -0,87 -0,57 -2,63 13,35 36,62
ACROUD -0,78 -3,78 18,63 41,48 49,22
AaB 0,00 2,48 0,00 -0,96 -28,62
Abercrombie & Fitch Co 1,85 3,61 11,10 50,02 306,77
Academy Sports & Outdoors Inc 8,08 8,08 6,94 39,11 -
Accel Entertainment Inc -1,61 -6,88 8,45 15,98 30,79
Accor SA -0,33 -1,93 -1,82 5,42 44,81
Actic Group -4,80 -1,38 2,29 5,31 34,21
Acushnet Holdings Corp 0,52 -0,85 -1,38 -6,60 57,53
Ägare Kapital % Röster %
Cevian Capital 9,60 9,60
Fjärde AP-Fonden 9,10 9,10
Alecta Pensionsförsäkring 9,00 9,00
AMF Pensionsförsäkring 6,90 6,90
Swedbank Robur Fonder 6,50 6,50
Nordea Investment Mana... 6,40 6,40
Öhman Fonder 3,90 3,90
Första AP-Fonden 3,60 3,60
Lannebo Fonder 2,70 2,70
Credit Suisse AG 2,40 2,40
Datum för årsredovisning
2021-04-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-31,71
Balanslikviditet
212,71
Räntabilitet totalt kapital %
-20,77
Kassalikviditet
186,53
Ändring eget kapital %
-36,94
Soliditet %
56,41
Ändring totalt kapital %
-28,62
Kapitalomsättningshast.
72,81
Bruttomarginal %
12,86
Varulagrets oms. hast.
9,53
Rörelsemarginal %
-24,57
Kundfordringar oms. hast.
19,47
Nettomarginal %
-28,53
Andel utdelad vinst %
-