Om bolaget (VNE SDB)

Veoneer SDB

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,04 %
 • Utv. idag SEK
  +2,95 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  147,55
 • Högst
  150,25
 • Lägst
  145,00
 • Antal
  87 782
 • Tid
  17:29:40

Veoneer

Veoneer är ett teknikbolag inriktade mot utveckling av programvaror och tekniska lösningar för fordonsindustrin. Idag utvecklar bolaget avancerade lösningar, inkluderat system för körassistans, visionssensorer och nattvisningssystem, radarsystem för undvikande av kollisioner, samt LiDAR system, lasersystem som identifierar hastigheter, vinklar och körfältsmarkeringar. Bolaget kom till under 2018 som en avknoppning ur Autoliv koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Jan Carlson
Ordförande
Jan Carlson
Hemsida
http://www.ve...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
28 292 695 243 SEK
Veoneer SDB
84 588 860 aktier
Veoneer Inc
111 398 092 aktier
Totalt
111 372 130 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-07-26
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Veoneer SDB
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-04-29
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-23
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,73 %
 • Röstandel: 8,73 %
2019-03-22
 • Vem: Credit Suisse Group AG (joint-stock company)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,31 %
 • Röstandel: 4,44 %
2019-02-20
 • Vem: Credit Suisse Group AG (joint-stock company)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,42 %
 • Röstandel: 5,42 %
2018-10-29
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,19 %
 • Röstandel: 5,19 %
2018-08-23
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,05 %
 • Röstandel: 5,05 %

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,58 -0,79 -6,82 -5,94 -5,70
1-800-Flowers.Com Inc 0,71 -3,67 -6,55 -3,21 30,43
500.Com Ltd -6,86 -2,56 -15,03 -16,67 -29,89
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund 0,48 -3,61 -3,26 -4,10 16,85
A. H. Belo Corp 2,56 3,75 -1,37 -8,63 -19,10
AaB 1,90 1,90 -1,23 -11,54 -51,94
Abercrombie & Fitch Co 3,17 -5,62 -15,19 -40,00 -42,87
Accor SA 1,83 0,05 -5,04 9,26 -12,11
Acorn International Inc 4,36 -3,51 -17,46 -35,06 -10,08
Actic Group -1,43 -9,21 -11,91 -26,86 -51,97
Acushnet Holdings Corp 0,76 1,36 -5,52 3,51 -6,56
Ägare Kapital % Röster %
Cevian Capital 9,60 9,60
Alecta Pensionsförsäkring 9,50 9,50
AMF Pensionsförsäkring 6,40 6,40
Datum för årsredovisning
2019-07-26
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-19,00
Balanslikviditet
3,07
Räntabilitet totalt kapital %
-15,00
Kassalikviditet
2,80
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
70,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,67
Bruttomarginal %
18,00
Varulagrets oms. hast.
0,08
Rörelsemarginal %
-20,00
Kundfordringar oms. hast.
0,16
Nettomarginal %
-22,00
Andel utdelad vinst %
-