Om bolaget (VNE SDB)

Veoneer SDB

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,13 %
 • Utv. idag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  301,80
 • Sälj
  302,20
 • Senast
  302,20
 • Högst
  303,60
 • Lägst
  301,20
 • Antal
  243 045
 • Tid
  17:07:36

Veoneer

Veoneer är ett teknikbolag inriktade mot utveckling av programvaror och tekniska lösningar för fordonsindustrin. Idag utvecklar bolaget avancerade lösningar, inkluderat system för körassistans, visionssensorer och nattvisningssystem, radarsystem för undvikande av kollisioner, samt LiDAR system, lasersystem som identifierar hastigheter, vinklar och körfältsmarkeringar. Bolaget kom till under 2018 som en avknoppning ur Autoliv koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Jan Carlson
Ordförande
Jan Carlson
Hemsida
https://www.v...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
3 941 557 840 USD
Veoneer SDB
78 097 859 aktier
Veoneer Inc
111 976 075 aktier
Totalt
111 637 658 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-19
Extra bolagsstämma
2021-07-23
Delårsrapport
2021-05-11
Ordinarie utdelning Veoneer Inc
 • Utdelning/aktie: 0,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-11
 • Utdelningsdag: -
2021-05-11
Ordinarie utdelning Veoneer SDB
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-11
 • Utdelningsdag: -
2021-05-10
Bolagsstämma
2021-04-28
Delårsrapport
2021-02-03
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,50 0,65 1,24 -1,92 31,94
1-800-Flowers.Com Inc -0,03 -3,48 -13,26 -8,17 16,00
1stdibs.Com Inc -4,12 16,20 26,96 -22,30 -
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund 1,65 1,47 5,99 2,92 35,67
ACROUD -0,41 0,00 -6,98 -17,53 -7,69
AaB -0,83 -4,00 -0,83 15,38 14,29
Abercrombie & Fitch Co 0,45 4,20 -0,20 0,71 163,96
Academy Sports and Outdoors Inc 0,18 9,40 6,18 21,73 202,03
Accel Entertainment Inc 1,86 -3,21 2,03 4,60 18,49
Accor SA 3,33 -0,10 0,92 1,92 33,68
Actic Group -0,75 -2,95 0,00 -18,07 -2,23
Ägare Kapital % Röster %
Cevian Capital 9,60 9,60
Fjärde AP-Fonden 9,10 9,10
Alecta Pensionsförsäkring 9,00 9,00
AMF Pensionsförsäkring 6,90 6,90
Swedbank Robur Fonder 6,50 6,50
Nordea Investment Mana... 6,40 6,40
Öhman Fonder 3,90 3,90
Första AP-Fonden 3,60 3,60
Lannebo Fonder 2,70 2,70
Credit Suisse AG 2,40 2,40
Datum för årsredovisning
2021-07-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-35,46
Balanslikviditet
195,28
Räntabilitet totalt kapital %
-21,06
Kassalikviditet
165,66
Ändring eget kapital %
-22,53
Soliditet %
54,21
Ändring totalt kapital %
-7,19
Kapitalomsättningshast.
83,88
Bruttomarginal %
14,84
Varulagrets oms. hast.
9,85
Rörelsemarginal %
-22,92
Kundfordringar oms. hast.
16,13
Nettomarginal %
-25,10
Andel utdelad vinst %
-