Om bolaget (VNE SDB)

Veoneer SDB

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,45 %
 • Utv. idag SEK
  -0,70 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  154,30
 • Högst
  161,10
 • Lägst
  149,60
 • Antal
  908 704
 • Tid
  17:29:47

Veoneer

Veoneer är ett teknikbolag inriktade mot utveckling av programvaror och tekniska lösningar för fordonsindustrin. Idag utvecklar bolaget avancerade lösningar, inkluderat system för körassistans, visionssensorer och nattvisningssystem, radarsystem för undvikande av kollisioner, samt LiDAR system, lasersystem som identifierar hastigheter, vinklar och körfältsmarkeringar. Bolaget kom till under 2018 som en avknoppning ur Autoliv koncernen.
VD
Jan Carlson
Ordförande
Jan Carlson
Hemsida
https://www.v...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
2 029 905 355 USD
Veoneer SDB
91 009 476 aktier
Veoneer Inc
111 594 577 aktier
Totalt
111 372 130 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-10-23
Delårsrapport
2020-07-24
Delårsrapport
2020-05-11
Ordinarie utdelning Veoneer Inc
 • Utdelning/aktie: 0,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-11
 • Utdelningsdag: -
2020-05-11
Ordinarie utdelning Veoneer SDB
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-11
 • Utdelningsdag: -
2020-05-08
Bolagsstämma
2020-04-24
Delårsrapport
2020-02-05
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
1-800-Flowers.Com Inc 1,52 -12,62 3,81 0,20 80,30
500.Com Ltd -0,68 1,38 -1,01 -21,02 -68,60
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund -0,95 -1,98 6,76 0,72 -21,70
ACROUD 1,14 -1,48 -17,90 -20,83 -22,90
AaB 0,00 4,06 -31,09 -45,70 -54,70
Abercrombie & Fitch Co 1,60 1,73 9,12 55,77 -1,97
Accel Entertainment Inc -0,65 -2,97 1,70 22,11 -
Accor SA 4,16 5,43 5,34 6,26 -36,52
Acorn International Inc -0,19 0,44 39,12 21,33 16,07
Actic Group 2,68 21,82 4,28 -6,94 -39,09
Ägare Kapital % Röster %
Cevian Capital 9,60 9,60
Fjärde AP-Fonden 9,10 9,10
Alecta Pensionsförsäkring 9,00 9,00
AMF Pensionsförsäkring 6,90 6,90
Swedbank Robur Fonder 6,50 6,50
Nordea Investment Mana... 6,40 6,40
Öhman Fonder 3,90 3,90
Första AP-Fonden 3,60 3,60
Lannebo Fonder 2,70 2,70
Credit Suisse AG 2,40 2,40
Datum för årsredovisning
2020-07-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-29,20
Balanslikviditet
293,71
Räntabilitet totalt kapital %
-26,09
Kassalikviditet
262,94
Ändring eget kapital %
-35,92
Soliditet %
64,95
Ändring totalt kapital %
-31,36
Kapitalomsättningshast.
72,65
Bruttomarginal %
14,11
Varulagrets oms. hast.
8,35
Rörelsemarginal %
-26,11
Kundfordringar oms. hast.
13,03
Nettomarginal %
-35,91
Andel utdelad vinst %
-