Om bolaget (CALTX)

Calliditas Therapeutics

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,20 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  49,25
 • Högst
  49,75
 • Lägst
  48,25
 • Antal
  9 477
 • Tid
  17:29:36

Calliditas

Calliditas Therapeutics fokuserar på utveckling och kommersialisering av läkemedel i nischindikationer där det finns ett medicinskt behov som inte tillgodosetts. Bolaget grundades 2004 under namnet Pharmalink AB och är baserat i Stockholm.

VD
Renee Aguiar-Lucander
Ordförande
Thomas Eklund
Hemsida
www.callidita...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
1 733 715 589 SEK
Calliditas Therapeutics
35 202 347 aktier
Totalt
35 202 347 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Calliditas Therapeutics
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-12-14
Extra bolagsstämma
2018-11-01
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
2018-06-29
Nyintroduktion
 • Värdepapper: CALTX
 • Aktielista : Mid Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: 45,00
2018-06-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CALTX
 • Noteringsperiod: 2018-06-29 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-28
 • Vem: Gladiator
 • Antal: 700 000
 • Aktiekapital: 6,88 %
 • Röstandel: 6,88 %
2018-09-30
 • Vem: Gladiator
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,16 %
 • Röstandel: 3,16 %
2018-09-30
 • Vem: Handelsbanken Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,49 %
 • Röstandel: 3,49 %
2018-09-30
 • Vem: AFA Insurance
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,66 %
 • Röstandel: 4,66 %
2018-09-30
 • Vem: Investinor AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,71 %
 • Röstandel: 15,71 %
2018-09-30
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,97 %
 • Röstandel: 21,97 %
2018-09-30
 • Vem: Linc AB (Bengt Julander)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,99 %
 • Röstandel: 14,99 %
2018-09-30
 • Vem: The Fourth Swedish National Pension Fund (AP4)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,86 %
 • Röstandel: 2,86 %
2018-09-30
 • Vem: Zaragatero LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,65 %
 • Röstandel: 4,65 %
2018-08-01
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,96 %
 • Röstandel: 21,96 %
2018-07-31
 • Vem: Bengt Julander
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,14 %
 • Röstandel: 14,98 %
2018-07-31
 • Vem: Investinor AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,71 %
 • Röstandel: 15,71 %
2018-06-29
 • Vem: AFA Insurance
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2018-06-29
 • Vem: Bengt Julander (directly and indirectly through company)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,90 %
 • Röstandel: 15,90 %
2018-06-29
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-06-29
 • Vem: Gladiator
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-06-29
 • Vem: The Fourth Swedish National Pension Fund (AP4)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 2,70 %
2018-06-29
 • Vem: Zaragatero Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2018-06-29
 • Vem: Bengt Julander
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,92 %
 • Röstandel: 13,92 %
2018-06-29
 • Vem: Investinor AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,69 %
 • Röstandel: 14,69 %
2018-06-29
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,66 %
 • Röstandel: 20,66 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
2cureX -1,16 3,03 7,59 4,42 123,98
A1M Pharma 0,00 12,87 23,64 -1,72 -71,75
ADDvise Group A 1,88 -4,68 -19,31 -14,21 -24,19
ADDvise Group B 4,17 -0,66 0,00 20,19 -45,85
ALK-Abelló B 0,48 4,72 34,10 42,04 45,14
Acarix 4,89 11,29 30,08 12,81 -47,44
Active Biotech 2,10 0,00 -5,54 -17,19 12,48
AddLife B -1,16 0,00 1,59 22,60 30,43
AdderaCare 0,00 -5,13 -1,86 47,41 -4,39
Aino Health -2,58 0,41 -9,41 118,22 -19,24
Ägare Kapital % Röster %
Stiftelsen Industrifonden 21,97 21,97
Investinor AS 15,71 15,71
Linc AB (Bengt Julander) 14,99 14,99
AFA Insurance 4,66 4,66
Zaragatero LTD 4,65 4,65
Handelsbanken Fonder 3,49 3,49
Gladiator 3,16 3,16
The Fourth Swedish Nat... 2,86 2,86
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
21,43
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
21,43
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
95,34
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-18 528,95
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-18 468,39
Andel utdelad vinst %
-