Om bolaget (CALTX)

Calliditas Therapeutics

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,83 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  60,40
 • Högst
  61,10
 • Lägst
  58,90
 • Antal
  7 079
 • Tid
  17:29:53

Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett läkemedelsbolag. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av diverse olika medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatorisk njursjukdom. Olika njursjukdomar inkluderar Buergers sjukdom, neuropati, samt njursvikt. Bolaget grundades under 2004 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
VD
Renee Aguiar-Lucander
Ordförande
Elmar Schnee
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
2 318 587 516 SEK
Calliditas Therapeutics
38 707 638 aktier
Totalt
38 707 638 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-08
Ordinarie utdelning Calliditas Therapeutics
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-08
 • Utdelningsdag: -
2019-02-07
Årsrapport
2018-11-01
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-07-03
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,97 %
 • Röstandel: 5,97 %
2019-07-03
 • Vem: Investinor AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,15 %
 • Röstandel: 13,15 %
2019-07-03
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,39 %
 • Röstandel: 18,39 %
2019-07-03
 • Vem: Mark Lampert
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,82 %
 • Röstandel: 7,66 %
2018-11-28
 • Vem: Gladiator
 • Antal: 700 000
 • Aktiekapital: 6,88 %
 • Röstandel: 6,88 %
2018-09-30
 • Vem: AFA Insurance
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,66 %
 • Röstandel: 4,66 %
2018-09-30
 • Vem: Gladiator
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,16 %
 • Röstandel: 3,16 %
2018-09-30
 • Vem: Handelsbanken Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,49 %
 • Röstandel: 3,49 %
2018-09-30
 • Vem: Investinor AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,71 %
 • Röstandel: 15,71 %
2018-09-30
 • Vem: Linc AB (Bengt Julander)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,99 %
 • Röstandel: 14,99 %
2018-09-30
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,97 %
 • Röstandel: 21,97 %
2018-09-30
 • Vem: The Fourth Swedish National Pension Fund (AP4)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,86 %
 • Röstandel: 2,86 %
2018-09-30
 • Vem: Zaragatero LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,65 %
 • Röstandel: 4,65 %
2018-08-01
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,96 %
 • Röstandel: 21,96 %
2018-07-31
 • Vem: Bengt Julander
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,14 %
 • Röstandel: 14,98 %
2018-07-31
 • Vem: Investinor AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,71 %
 • Röstandel: 15,71 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 -1,96 -1,68 -4,18 1,36
2cureX 0,00 5,59 3,88 1,58 87,72
A1M Pharma -12,23 -15,90 91,43 118,22 -47,72
ADDvise Group A 2,54 3,42 5,22 -40,10 -39,50
ADDvise Group B -1,80 5,81 3,80 9,33 -36,92
Acarix -2,61 -1,11 4,93 17,94 -21,58
AcouSort -5,68 1,22 3,75 -5,68 -2,35
Active Biotech 2,28 -1,10 3,46 -5,99 -49,68
AcuCort -0,32 -3,43 2,31 -7,46 34,78
AddLife B 1,46 -2,46 -6,40 10,76 36,95
AdderaCare 1,45 -5,08 -15,66 -25,73 -25,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-08
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-0,24
Balanslikviditet
20,43
Räntabilitet totalt kapital %
-0,23
Kassalikviditet
20,43
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,95
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-