Om bolaget (EPI A)

Epiroc A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,03 %
 • Utv. idag SEK
  +2,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  103,00
 • Högst
  104,75
 • Lägst
  100,00
 • Antal
  2 177 343
 • Tid
  17:29:31

Epiroc

Epiroc är ett industribolag. Idag återfinns verksamhet främst inom gruv- infrastruktur och råvaruindustrin. Olika produkter och tjänster som bolaget tillhandahåller inkluderar borriggar, aggregat, anläggningsutrustningar, samt lastmaskiner och ventilationssystem. Utöver erbjuds förbrukningsvaror, reservdelar samt service och support. Epiroc är en avknoppning ur Atlas Copco koncernen och har sitt huvudkontor i Nacka.
VD
Per Lindberg
Ordförande
Ronnie Leten
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Industri
Börsvärde
120 518 561 895 SEK
Epiroc A
823 765 854 aktier
Epiroc B
389 972 849 aktier
Totalt
1 213 738 703 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2019-10-29
Ordinarie utdelning Epiroc B
 • Utdelning/aktie: 1,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-29
 • Utdelningsdag: 2019-11-04
2019-10-29
Ordinarie utdelning Epiroc A
 • Utdelning/aktie: 1,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-29
 • Utdelningsdag: 2019-11-04
2020-01-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Epiroc B
 • Utdelning/aktie: 1,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-10
Ordinarie utdelning Epiroc A
 • Utdelning/aktie: 1,05 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-29
Delårsrapport
2019-02-05
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-19
 • Vem: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 3,33 %
2018-09-30
 • Vem: Alecta
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,60 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-09-30
 • Vem: AMF
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 0,20 %
2018-09-30
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,90 %
 • Röstandel: 0,50 %
2018-09-30
 • Vem: SEB Investment Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,00 %
 • Röstandel: 1,40 %
2018-09-30
 • Vem: Investor AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,10 %
 • Röstandel: 22,70 %
2018-09-30
 • Vem: Handelsbanken fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,00 %
 • Röstandel: 0,30 %
2018-09-30
 • Vem: SPP Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 0,60 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,70 %
 • Röstandel: 2,50 %
2018-09-30
 • Vem: Tredje AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,60 %
 • Röstandel: 0,20 %
2018-09-30
 • Vem: UN pension fund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,20 %
 • Röstandel: 0,20 %
2018-07-25
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 3,04 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,68 -1,40 -3,91 1,65
2020 Bulkers -1,25 -2,47 - - -
A.P. Møller - Mærsk A 0,98 -1,83 -3,60 -14,34 -10,74
A.P. Møller - Mærsk B 0,50 -2,39 -5,24 -15,54 -11,30
ABB Ltd 1,81 -0,37 -4,81 -9,22 -10,98
Aalberts NV 1,28 0,32 6,15 -0,46 -14,63
Aallon Group Oyj -0,94 1,20 2,44 -0,59 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,86 -4,47 -4,24 -10,13 -24,18
Absolent Group 1,17 -1,52 19,82 44,85 166,67
Addtech B 0,58 -4,58 -6,96 16,55 32,91
Aeroports de Paris SA 0,67 3,11 4,73 -7,32 -15,66
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,41
Balanslikviditet
2,42
Räntabilitet totalt kapital %
0,20
Kassalikviditet
1,44
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,50
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,01
Bruttomarginal %
0,45
Varulagrets oms. hast.
0,28
Rörelsemarginal %
0,20
Kundfordringar oms. hast.
0,22
Nettomarginal %
0,20
Andel utdelad vinst %
-