Om bolaget (FREETR)

Freetrailer

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +3,56 %
 • Utv. i dag DKK
  +0,13 DKK
 • Köp
  3,11
 • Sälj
  3,78
 • Senast
  3,78
 • Högst
  3,78
 • Lägst
  3,65
 • Antal
  5 000
 • Tid
  13:02:08

Freetrailer Group

Freetrailer är ett delningsekonomiskt teknikföretag som bygger på affärsidén att varuhus, byggvaruhus och andra företag kan erbjuda sina kunder tjänsten att låna en släpvagn gratis. Bolaget erbjuder en digital lösning som gör det möjligt för samarbetspartners att låna ut en släpvagn utan kostnad, vilket bidrar till en bra kundupplevelse som skapar lojalitet och ökar försäljningen. Släpvagnarna är täckta med företagets logotyper och reklammeddelanden.

VD
Allan Sønderskov Darré
Ordförande
Mikael Bartroff
Hemsida
www.freetrail...
Bransch
-
Börsvärde
33 576 974 DKK
Freetrailer
9 199 171 aktier
Totalt
9 199 171 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-27
Delårsrapport
2018-11-27
Bolagsstämma
2018-11-28
Ordinarie utdelning Freetrailer
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-28
 • Utdelningsdag: -
2019-02-27
Delårsrapport
2019-05-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-31
Årsrapport
2018-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FREETR
 • Noteringsperiod: 2018-06-14 - -
2018-06-14
Nyintroduktion
 • Värdepapper: FREETR
 • Aktielista : Aktietorget CSE
 • Marknad: ATORGD
 • Introduktionspris: 4,50
2018-06-14
Nyintroduktion
 • Värdepapper: FREETR
 • Aktielista : Aktietorget CSE
 • Marknad: ATORG
 • Introduktionspris: 4,50
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-