Om bolaget (EOS)

EOS Russia

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,38 %
 • Utv. idag SEK
  -0,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  21,50
 • Högst
  21,50
 • Lägst
  21,00
 • Antal
  878
 • Tid
  17:29:56

EOS Russia

EOS Russia är ett investmentbolag. Majoriteten av investeringarna görs inom den ryska kraftsektorn, där investeringsportföljen består av ett flertal olika bolag inom exempelvis värme- och vattenproduktion, anläggning, samt diverse distributionsbolag. Visionen är att erbjuda en god avkastning till bolagets aktieägare genom att investera i undervärderade bolag med långsiktig potential. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Ulf-Henrik Svensson
Ordförande
Seppo Remes
Hemsida
http://www.eo...
Bransch
Finans
Börsvärde
808 926 474 SEK
EOS Russia
37 106 719 aktier
Totalt
37 106 719 aktier
Introdatum
2007-05-14

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-06-25
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-22
Ordinarie utdelning EOS Russia
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-22
 • Utdelningsdag: -
2019-05-21
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 0,23 -6,27 -2,45 -7,35
1347 Property Insurance Holdings Inc -0,82 -5,83 -5,83 -11,98 -30,52
180 Degree Capital Corp -3,24 -3,69 7,73 8,29 -9,52
1st Constitution Bancorp -0,65 -2,87 -4,79 -8,25 -21,87
1st Source Corp -3,81 -5,78 -5,07 -4,52 -25,12
360 Finance Inc -5,75 -4,68 -12,37 -38,82 -
A-Mark Precious Metals Inc -1,05 1,36 17,47 8,99 6,61
ABG Sundal Collier Holding -0,77 0,16 -11,92 -14,15 -44,57
ABN Amro Bank NV -1,66 -4,90 -16,52 -16,49 -33,29
Aareal Bank AG -1,90 0,23 8,11 -2,23 -27,75
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 0,00 11,11 -54,55
Ägare Kapital % Röster %
Euroclear 29,50 29,50
Mellon 21,20 21,20
State Street 7,10 7,10
Credit Suisse Europe 4,60 4,60
SIX SIS 3,40 3,40
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-568,27
Räntabilitet eget kapital %
-16,00
Balanslikviditet
30,75
Räntabilitet totalt kapital %
-16,00
Kassalikviditet
30,75
Ändring eget kapital %
-7,00
Soliditet %
97,00
Ändring totalt kapital %
-0,04
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,00