Om bolaget (EOS)

EOS Russia

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  24,10
 • Sälj
  25,00
 • Senast
  25,00
 • Högst
  25,00
 • Lägst
  25,00
 • Antal
  40
 • Tid
  12:55:12

EOS Russia

EOS Russia är ett investmentbolag. Majoriteten av investeringarna görs inom den ryska kraftsektorn, där investeringsportföljen består av ett flertal olika bolag inom exempelvis värme- och vattenproduktion, anläggning, samt diverse distributionsbolag. Visionen är att erbjuda en god avkastning till bolagets aktieägare genom att investera i undervärderade bolag med långsiktig potential. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Ulf-Henrik Svensson
Ordförande
Seppo Remes
Hemsida
http://www.eo...
Bransch
Finans
Börsvärde
927 667 975 SEK
EOS Russia
37 106 719 aktier
Totalt
37 106 719 aktier
Introdatum
2007-05-14

Kommande händelser

2020-03-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-06-25
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-22
Ordinarie utdelning EOS Russia
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-22
 • Utdelningsdag: -
2019-05-21
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,13 3,38 3,59 7,86 13,15
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,00 2,49 -5,63 -6,98 -21,90
1st Constitution Bancorp -0,62 0,05 5,36 5,82 -1,93
1st Source Corp -0,75 8,62 7,14 12,91 8,41
360 Finance Inc 0,33 -0,55 -7,68 -17,02 -
A-Mark Precious Metals Inc 0,00 -9,05 -2,02 -7,01 -16,60
ABG Sundal Collier Holding 1,28 4,39 -1,24 -0,83 -32,26
ABN Amro Bank NV 0,42 2,12 -9,78 -10,25 -24,16
Aareal Bank AG 0,27 5,01 14,16 29,16 -11,37
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 0,00 -20,00 -46,67
Accord Financial Corp 0,00 -0,58 0,71 -7,61 -12,82
Ägare Kapital % Röster %
BNY Mellon NA 13,70 13,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-568,27
Räntabilitet eget kapital %
-16,00
Balanslikviditet
30,75
Räntabilitet totalt kapital %
-16,00
Kassalikviditet
30,75
Ändring eget kapital %
-7,00
Soliditet %
97,00
Ändring totalt kapital %
-0,04
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,00