Om bolaget (GSF)

Grieg Seafood

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,44 %
 • Utv. i dag NOK
  -0,50 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  112,30
 • Högst
  114,80
 • Lägst
  112,30
 • Antal
  262 688
 • Tid
  16:25:07

Grieg Seafood

Grieg Seafood ASA er en ledende fiskeoppdrettere av laks og ørret og har en produksjonskapasitet på knapt 80.000 tonn sløyd vekt årlig. Konsernet har pr i dag virksomhet i Norge, i British Columbia (Canada) og på Shetland (UK). Hovedkontoret ligger i Bergen.

VD
Andreas Kvame
Ordförande
Per Grieg Jr.
Hemsida
www.griegseaf...
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
12 539 642 600 NOK
Grieg Seafood
111 662 000 aktier
Totalt
111 662 000 aktier
Introdatum
2007-05-29

Kommande händelser

2019-05-15
Delårsrapport
2019-06-13
Bolagsstämma
2019-06-14
Ordinarie utdelning Grieg Seafood
 • Utdelning/aktie: 2,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-14
 • Utdelningsdag: -
2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2020-02-13
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-02-13
Årsrapport
2018-11-23
Bonusutdelning Grieg Seafood
 • Utdelning/aktie: 2,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-23
 • Utdelningsdag: 2018-12-04
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
2018-06-13
Ordinarie utdelning Grieg Seafood
 • Utdelning/aktie: 2,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: 2018-06-22
2018-06-12
Bolagsstämma
2018-05-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-22
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-08-14
 • Vem: OM Holding AS
 • Antal: 110 000
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,00 -0,71 5,81 7,25 -0,08
5th Planet Games 0,80 -3,08 -6,67 -7,35 -77,09
AAK 0,65 3,52 8,35 9,25 13,76
Agromino 0,00 -0,60 -0,60 -8,33 -12,00
Altia Oyj 1,05 0,43 2,16 -1,78 -
Amer Sports Oyj -0,13 0,35 2,35 17,49 60,12
Apetit Oyj -1,28 -2,53 -2,32 -7,40 -37,01
Aqua Bio Technology -1,50 1,55 -10,27 -5,76 -62,57
Arcus -1,38 -1,38 -3,43 -4,25 -14,33
Atria Oyj A 0,00 2,19 -0,25 3,25 -38,07
Austevoll Seafood 0,90 -0,71 -3,45 -5,57 53,57
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-